UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 
  • 27 mai 2017 – Ziua Ușilor Deschise

    Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova vă invită la Ziua Uşilor Deschise, care se va desfăşura sâmbătă, 27 mai 2017.

  • Anul 2017 este consacrat lui Nicolae Testemiţanu

    Pentru comunitatea universitară este o deosebită onoare, dar şi un bun prilej de a-i aduce un omagiu pentru tot ceea ce reprezintă Nicolae Testemițanu pentru noi astăzi – ilustru savant, iscusit profesor, rector și ministru al sănătății.

Despre Universitate

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” este o instituţie de învăţământ superior cu tradiţii de peste şapte decenii.

Admitere

Admiterea la IP USMF se efectuează în bază de concurs şi are drept scop selectarea candidaţilor conform cunoştinţelor şi aptitudinilor personale.

Studii

USMF oferă posibilitatea de formare universitară şi post universitară, precum şi instruirea prin secundariat clinic, doctorat, postdoctorat şi formare continuă.

Cercetare

Universitatea încurajează procesul de cercetare și inovare prin intermediul conferințelor, proiectelor științifice și a tezelor de licență, masterat/doctorat.

Info studenţi

Viaţa de student nu se rezumă doar la sălile de curs şi la holurile facultăţilor. Studenţii se pot implica în activităţi extracurriculare.

Burse, stagii, granturi

Universitatea vă oferă un șir de oportunități de dezvoltare personală: beneficiaţi de burse şi stagii, participaţi la diverse proiecte şi evenimente.

Publicaţii

Urmăriți articolele publicate de către cadrele didactice din universitatea noastră și din universităţile partenere, dar şi lucrări ale studenţilor.

Galerie

Vă invităm să cunoaşteţi Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” prin intermediul imaginilor.
 

Evenimente

May 25

Alegerea membrilor Senatului În baza Deciziei Senatului universitar din 06.04.2017 (Proces-verbal nr. 1/2 cu privire la organizar...

May 25

Catedra de medicină militară și a calamităților - 25 de ani de activitate Catedra de medicină militară și a calamităților a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nic...

May 25

60 de ani de la constituirea Uniunii Europene - concurs de eseuri În data de 25 mai 2017, Universitatea de  Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” va dese...

May 27

Ziua Uşilor Deschise 2017 Sâmbătă, 27 mai 2017, cu începere de la ora 9:00, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nic...