UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

Bursa Speranței, ediția 2017

joi, 29 iunie 2017

În data de 26 iunie 2017 a fost lansată cea de-a treia ediție a concursului Bursa Speranței, finanțată de Banca Comercială Română Chișinău. Scopul concursului este de a susține studenții care au obținut performanțe la învățătură și în activitatea de cercetare. Bursa va acoperi taxa pentru studii, cheltuielile necesare pentru achiziționarea materialelor didactice, participare la conferințe studențești, programe de cercetare și de perfecționare. 

La burse pot aplica studenții care își fac studiile de licență, masterat sau doctorat în domeniul științelor tehnice, agricole, medicale, pedagogice și care au înregistrat rezultate remarcabile la învățătură – media generală 8,5 și mai mult, au fost/sunt antrenați în proiecte de cercetare, studii aprofundate și stagii. 

Dosarul candidatului trebuie să includă următoarele documente:

·    Formularul de participare la concurs;

·    Copia carnetului de student;

·    Extrasul din matricolă;

·    Descrierea proiectului de cercetare/studii/stagiu (2-3 pagini);

·    Scrisoare de recomandare de la facultate. 

Candidații trebuie să depună dosarele, în plic, la sediul central al BCR Chișinău în perioada 26 iunie – 24 septembrie 2017, iar potențialii bursieri selectați la prima etapă de către o comisie vor fi invitați la interviuri, care se vor desfășura între 24 septembrie – 15 octombrie 2017. Câștigătorii vor fi anunțați până în data de 26 octombrie 2017.

 

Informații de contact:

str. Pușkin, 60/2, mun. Chișinău

Tel.: 022 852 098

E-mail: resurse.umane@bcr.md


Comentarii