UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

Burse pentru studenți, rezidenți și doctoranzi la Universitatea din Chester, Anglia

joi, 7 septembrie 2017

Universitatea din Chester, Anglia, oferă burse de studii pentru studenții din anii II-V, rezidenții și doctoranzii USMF „Nicolae Testemițanu” pentru anul universitar 2017-2018. Bursele vor avea o durată de 5 luni pentru studenți, 8 luni pentru rezidenți și 7 luni pentru doctoranzi.

Cheltuielile, care includ bursa si drumul tur-retur, vor fi achitate integral de Programul Erasmus+.

Cei care doresc să aplice trebuie să completeze formularul on-line http://www.chester.ac.uk/node/34420 și să pregătească următoarele documente în limba engleză:

  1. copia certificatului IELTS (sau un alt certificat care confirmă cunoaşterea limbii engleze la un nivel nu mai mic de C1);

  2. o scrisoare de motivare;

  3. copia diplomelor de studii și suplimentele acestora sau notele pentru toți anii de studii;

  4. o scrisoare de recomandare semnată de decanul facultății;

  5. un certificat de confirmare a statutului de student/rezident/doctorand al USMF „Nicolae Testemițanu”;

  6. copia pașaportului.

Actele vor fi expediate la adresa de email InterMed@chester.ac.uk, până în data de 18 septembrie 2017.

Persoană de contact:

Viorica Macovei, șef adjunct,

Departamentul Relații Externe și Integrare Europeană

Tel.: 022 205 376

viorica.macovei@usmf.md

 

 


Comentarii