UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

Conferinţa Ştiinţifică Anuală

Conferinţa Ştiinţifică Anuală SCRISOARE INFORMATIVĂ La 16-18 octombrie 2013 vor avea loc Zilele Universităţii şi Conferinţa ştiinţifică anuală a  colaboratorilor şi studenţilor USMF ”Nicolae Testemiţanu”. Către data respectivă va fi editată revista „Anale Ştiinţifice ale USMF “Nicolae Testemiţanu””, în care vor fi publicate articole ştiinţifice de valoare fundamentală şi aplicativă ale autorilor din ţară şi de peste hotare în diverse domenii [..]