UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

EACR 23, Munich, Germany, 5-8 July 2014

Asociaţia Europeană de Cercetare a Cancerului (EACR) anunţă desfăşurarea celui de al 23-lea Congres Bienal, ce va avea loc în Munich, Germania, în perioada 5-8 Iulie 2014, sub egida Organizaţiei Europene a Cancerului (ECO). Tematica congresului va fi “From Basic Research to Personalised Cancer Treatment”. Programul va include lecturi şi simpozioane plenare, simpozioane ştiinţifice, workshop-uri, [..]

Conferinţa Ştiinţifică Anuală

Conferinţa Ştiinţifică Anuală SCRISOARE INFORMATIVĂ La 16-18 octombrie 2013 vor avea loc Zilele Universităţii şi Conferinţa ştiinţifică anuală a  colaboratorilor şi studenţilor USMF ”Nicolae Testemiţanu”. Către data respectivă va fi editată revista „Anale Ştiinţifice ale USMF “Nicolae Testemiţanu””, în care vor fi publicate articole ştiinţifice de valoare fundamentală şi aplicativă ale autorilor din ţară şi de peste hotare în diverse domenii [..]