UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

 

NUMELE, PRENUMELE

GRADUL ŞTIINŢIFIC, FUNCŢIA

DATE DE CONTACT

 Ion Ababii

preşedinte, rector, dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AŞM

Tel.: (+373) 22 243 408

(+373) 22 205 189 

Fax: (+373) 22 242 344 

E-mail: rector@usmf.md

 Didina Nistreanu

secretar, secretar ştiinţific, dr. în filosofie, conf. univ.

(+373) 22 242 433

(+373) 22 205 152

secretarstiintific@usmf.md

 Olga Cerneţchi

prorector pentru asigurarea calităţii şi integrării în învăţământ,

profesor universitar, dr. hab. șt. med.

(+373) 22 242 754

(+373) 22 205 710 

prorectorcalitate@usmf.md

 Gheorghe Rojnoveanu

prorector pentru activitate ştiinţifică,

profesor universitar, dr. hab. șt. med.

(+373) 22 241 782

(+373) 22 205 153 

prorectorstiinta@usmf.md

 Mihail Gavriliuc

prorector pentru relaţii internaţionale,

profesor universitar, dr. hab. șt. med.

(+373) 22 242 333

(+373) 22 205 378 

prorectorinternationale@usmf.md

 Oleg Lozan

prorector pentru implementarea tehnologiilor informaţionale şi dezvoltare strategică,

profesor universitar, dr. hab. șt. med.

(+373) 22 242 333

(+373) 22 209 925

prorectorstrategie@usmf.md 

 Emil Ceban

prorector pentru activitate clinică, 

profesor universitar, dr. hab. șt. med.

(+373) 22 242 214

(+373) 22 205 200

prorectorclinica@usmf.md

  Marcel Abraş

prorector pentru educație și probleme sociale, conf. univ., Disciplina de cardiologie

(+373) 22 205 196

prorectoreducatie@usmf.md

 Victoria Craveţ

prorector pentru activitate economică

 

 Lilian Şaptefraţi

şef departament, Departamentul Didactic, conf. univ., dr. șt. med. 

(+373) 22 221 038

(+373) 22 205 234

didactica@usmf.md

 Gheorghe Plăcintă

decan, Facultatea de Medicină nr. 1, dr. șt. med., conf.univ.

(+373) 22 205 197

gheorghe.placinta@usmf.md 

 Mircea Beţiu

decan, Facultatea de Medicină nr. 2, dr. șt. med., conf.univ.

(+373) 22 738 667

(+373) 22 205 383

mihail.betiu@usmf.md

 Ion Lupan

decan, Facultatea de Stomatologie, dr. șt. hab. med., prof. univ.

(+373) 22 245 283

(+373) 22 205 276

ion.lupan@usmf.md 

 Nicolae Ciobanu

decan, Facultatea de Farmacie, dr. în farmacie, conf.univ.

(+373) 22 727 974

(+373) 22 205 456

nicolae.ciobanu@usmf.md 

 Valeriu Revenco

decan, Facultatea de Rezidenţiat şi secundariat clinic, dr. hab. șt. med., prof. univ.

(+373) 22 205 409

(+373) 22 205 535 

valeriu.revenco@usmf.md

 Vladislav Badan

șef departament, Departamentul Educație Medicală Continuă

(+373) 22 205 211

vladislav.badan@usmf.md 

 Parascovia Becciev

șef departament, Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă

(+373) 22 242 418

(+373) 22 205 709

contabilitatea@usmf.md

 Svetlana Lupaşco

șef departament, Departamentul Economie, Buget și Finanțe

(+373) 22 242 409

(+373) 22 205 345

economia@usmf.md

 Oleg Galbur

șef departament, Departament resurse umane

(+373) 22 205 295

oleg.galbur@usmf.md

 Tatiana Novac

şef departament, Departamentul Juridic

(+373) 22 205 144

tatiana.novac@usmf.md

 Valentina Şpac

şef departament, Departamentul Administrarea Patrimoniului

(+373) 22 205 380

vspac@usmf.md

 Silvia Ciubrei

şef departament, Departamentul Comunicare și Relații Publice

(+373) 22 205 253

silvia.ciubrei@usmf.md

 Andrei Romancenco

director, Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală

(+373) 22 205 695

andrei.romancenco@cusim.md

 Andrei Josan

director, Campusul studenţesc

(+373) 22 725 974

(+373) 22 205 440

complexstudentesc@usmf.md

 Sergiu Berliba

preşedinte al Comitetului sindical al colaboratorilor

(+373) 22 242 488

(+373) 22 205 310

sindicate@usmf.md

 Gheorghe Buruiană

preşedinte interimar al Asociaţiei Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină

(+373) 22 205 176

(+373) 22 242 472

gheorghe.buruiana@usmf.md