UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

 

NUMELE, PRENUMELE

GRADUL ŞTIINŢIFIC, FUNCŢIA

DATE DE CONTACT

Ababii Ion

preşedinte, rector, dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AŞM

Tel.:(+37322) 24-34-08, (+37322) 20-51-89 Fax: (+37322) 24-23-44 

E-mail: rector@usmf.md

Nistreanu Didina

secretar, secretar ştiinţific, dr. în filosofie, conf. univ.

Tel.: (+373 22) 24-24-33, (+37322) 20-51-52 E-mail:

secretarstiintific@usmf.md

Cerneţchi Olga

prorector pentru asigurarea calităţii şi integrării în învăţământ,

profesor universitar, dr. hab. șt. med.

Tel.:(+37322) 24-27-54, (+37322) 20-57-10 E-mail:

prorectorcalitate@usmf.md

Rojnoveanu Gheorghe

prorector pentru activitate ştiinţifică,

profesor universitar, dr. hab. șt. med.

Tel.:(+37322) 24-17-82, (+37322) 20-51-53 E-mail: 

prorectorstiinta@usmf.md

Gavriliuc Mihail

prorector pentru relaţii internaţionale,

profesor universitar, dr. hab. șt. med.

Tel.:(+37322) 24-23-33, (+37322) 20-53-78 E-mail:

prorectorinternationale@usmf.md,

Lozan Oleg

prorector pentru implementarea tehnologiilor informaţionale şi dezvoltare strategică,

profesor universitar, dr. hab. șt. med.

Tel.:(+37322) 24-23-33, (+37322) 20-99-25

E-mail: prorectorstrategie@usmf.md 

Ceban Emil

prorector pentru activitate clinică, 

profesor universitar, dr. hab. șt. med.

Tel.:(+37322) 24-22-14, (+37322) 20-52-00, (+37322) 20-57-00

E-mail:prorectorclinica@usmf.md

Abraș Marcel

prorector pentru educație și probleme sociale, conf. univ., Disciplina de cardiologie

(+37322) 20-51-96

E-mail: prorectoreducatie@usmf.md

Şaptefraţi Lilian

şef departament, Departamentul Didactic, conf. univ., dr. șt. med. 

Tel: (+37322) 22-10-38, (+37322) 20-52-34

E-mail:didactica@usmf.md

Plăcintă Gheorghe

decan, Facultatea de Medicină nr. 1, dr. șt. med., conf.univ.

Tel.:(+37322) 20-51-97

E-mail: gheorghe.placinta@usmf.md 

Beţiu Mircea

decan, Facultatea de Medicină nr. 2, dr. șt. med., conf.univ.

Tel.:(+37322) 73-86-67, (+37322) 20-53-83

E-mail: mihail.betiu@usmf.md

Lupan Ion

decan, Facultatea de Stomatologie, dr. șt. hab. med., prof. univ.

Tel.:(+37322) 24-52-83, (+37322) 20-52-76

E-mail: ion.lupan@usmf.md 

Ciobanu Nicolae

decan, Facultatea de Farmacie, dr. în farmacie, conf.univ.

Tel.:(+37322) 72-79-74, (+37322) 20-54-56

E-mail: nicolae.ciobanu@usmf.md 

Revenco Valeriu

decan, Facultatea de Rezidenţiat şi secundariat clinic, dr. hab. șt. med., prof. univ.

Tel.:(+37322) 20-54-09, (+37322) 20-55-35 E-mail: valeriu.revenco@usmf.md

Badan Vladislav

șef departament, Departamentul Educație Medicală Continuă

Tel.:(+37322) 20-52-11,

E-mail: vladislav.badan@usmf.md 

Becciev Parascovia

șef departament, Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă

Tel.:(+37322) 24-24-18, (+37322) 20-57-09

E-mail: contabilitatea@usmf.md

Lupaşco Svetlana

șef departament, Departamentul Economie, Buget și Finanțe

Tel.:(+37322) 24-24-09, (+37322) 20-53-45

E-mail: economia@usmf.md

Galbur Oleg

șef departament, Departament resurse umane

Tel.:(+37322) 20-52-95,

E-mail: oleg.galbur@usmf.md

Novac Tatiana

şef departament, Departamentul Juridic

Tel.:(+37322) 20-51-44,

E-mail: tatiana.novac@usmf.md

Şpac Valentina

şef departament, Departamentul Administrarea Patrimoniului

Tel: (+37322) 20-53-80

E-mail: vspac@usmf.md

Ciubrei Silvia

şef departament, Departamentul Comunicare și Relații Publice

 Tel: (+37322) 20-52-53,

E-mail: silvia.ciubrei@usmf.md  

Romancenco Andrei

director, Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală

Tel: (+37322) 20-56-95,

E-mail: andrei.romancenco@cusim.md

Josan Andrei

director, Campusul studenţesc

Tel.:(+37322) 72-59-74, (+37322) 20-54-40

E-mail:complexstudentesc@usmf.md

Berliba Sergiu

preşedinte al Comitetului sindical al colaboratorilor

Tel.:(+37322) 24-24-88, (+37322) 20-53-10

E-mail: sindicate@usmf.md

Buruiană Gheorghe

preşedinte interimar al Asociaţiei Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină

 Tel.: (+37322) 20-53-176, (+37322) 24-24-72,

E-mail: gheorghe.buruiana@usmf.md