UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

Nr.

Nume, prenume

FUNCŢIA,  GRADUL ŞTIINŢIFIC

DATE  DE CONTACT

(Telefon, fax, e-mail)

 1.

 Ababii Ion

Preşedinte al Consiliului ştiinţific, rector, dr. hab. șt. med.,
prof. univ., academician al AŞM

(+373) 22 243 408

(+373) 22 205 189

(+373) 22 242 344

rector@usmf.md

 2.

 Rojnoveanu Gheorghe 

Vicepreşedinte, prorector pentru activitate ştiinţifică, prof. univ., dr. hab. șt. med.

(+373) 22 241 782

(+373) 22 205 158

prorectorstiinta@usmf.md

 3.

 Nistreanu Didina

Secretar, secretar ştiinţific, dr. în filosofie, conf. univ.

(+373) 22 242 433

(+373) 22 205 152

secretarstiintific@usmf.md

 4.

 Cerneţchi Olga

prorector pentru asigurarea calităţii şi integrării în învăţămînt, şef catedră, prof. univ.

(+373) 22 242 754

(+373) 22 205 710

prorectorcalitate@usmf.md

 5.

 Gavriliuc Mihail

prorector pentru relaţii internaţionale, prof.univ.

(+373) 22 242 333

(+373) 22 205 378

prorectorinternationale@usmf.md

 6.

 Ceban Emil

prorector pentru activitate clinică, prof. univ.

Tel.:(+373) 22 242 214

(+373) 22 205 200

prorectoreducatie@usmf.md

 7.

 Lozan Oleg

prorector pentru implementarea tehnologiilor informaţionale şi dezvoltare strategică, prof. univ.

(+373) 22 209 925

prorectorstrategie@usmf.md

8.

Abraș Marcel

prorector pentru educație și probleme sociale, conf. univ.

(+373) 22 205 196

marcel.abras@usmf.md

9.

 Şaptefraţi Lilian

Şef departament, Departamentul Didactic, şef catedră, conf. univ.

(+373) 22 221 038

(+373) 22 205 206

histologie@usmf.md

lilian.saptefrati@usmf.md

10.

 Plăcintă Gheorghe

decan, Facultatea de Medicină, şef catedră, conf. univ.

(+373) 22 205 137

med1@usmf.md

gheorghe.placinta@usmf.md

11.

 Beţiu Mircea

decan, Facultatea de Medicină nr. 2, şef catedră, prof.univ.

(+373) 22 738 667

(+373) 22 205 383

med2@usmf.md

mircea.betiu@usmf.md

12.

 Lupan Ion

decan, Facultatea de Stomatologie, şef catedră, dr.hab. șt.med., prof. univ.

(+373) 22 245 283

(+373) 22 205 276

(+373) 22 205 276

stomatologie@usmf.md

ion.lupan@usmf.md

13.

 Ciobanu Nicolae

decan, Facultatea de Farmacie, dr. în farmacie, conf.univ.

(+373) 22 790 174

(+373) 22 205 456

farmacie@usmf.md

nicolae.ciobanu@usmf.md

14.

 Revenco Valeriu

decan, Facultatea de Rezidenţiat şi secundariat clinic, dr. hab. șt. med., prof. univ.

(+373) 22 727 547

(+373) 22 205 535

rezsec@usmf.md

valeriu.revenco@usmf.md

15.

 Badan Vladislav

șef departament, Departamentul Educaţie Medicală Continuă, 

(+373) 22 205 160

(+373) 22 245 082

fecmf@usmf.md

vladislav.badan@usmf.md 

16.

 Berliba Sergiu

preşedinte, Comitetul sindical al angajaților, conf. univ.

(+373) 22 242 488

sindicate@usmf.md

sergiu.berliba@usmf.md

17.

Buruiană Gheorghe

preşedinte interimar, Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor

(+373) 22 205 176

(+373) 22 242 472 

gheorghe.buruiana@usmf.md

 18.  Ciobanu Sergiu  șef catedră, conf. univ., 

(+373) 22 205 763

(+373) 22 205 153

E-mail: sergiu.ciobanu@usmf.md 

19.

 Curocichin Ghenadie

șef catedră, Catedra de medicină de familie, conf. univ.

(+373) 22 355 039

E-mail : ghenadie.curocichin@usmf.md

20.

Diug Eugen

șef catedră, prof. univ. 

(+373) 22 205 433

(+373) 22 727 863

eugen.diug@usmf.md 

21.

 Ghidirim Gheorghe

şef catedră, prof. univ., academician al AŞM

(+373) 22 237 780

(+373) 22 205 315

chirurgie1@usmf.md

gheorghe.ghidirim@usmf.md

22.

 Groppa Stanislav

şef catedră, prof.univ., academician al AŞM

(+373) 22 205 312

(+373) 22 205 314

E-mail: neurologiefecmf@usmf.md

23.

Ghicavîi Victor

șef catedră, prof. univ., mambru-corespondent al AȘM

(+373) 22 205 412

(+373) 22 733 805 victor.ghicavii@usmf.md 

24.

Guțu Eugen

șef catedră, prof. univ.

(+373) 22 355 040

evghenii.gutu@usmf.md

25. 

Grib Livi

prodecan, Facultatea de Rezidențiat și Secundariat Clinic, profesor universitar

(+373) 22 205 409

livi.grib@usmf.md

26.

 Prisacari Viorel

şef catedră, prof.univ., membru corespondent al AŞM

(+373) 22 244 630

(+373) 22 205 138

epidemiologie@usmf.md

27.

 Gramma Rodica 

director, Departamentul Relaţii Externe şi Integrare Europeană, conf. univ.

(+373) 22 200 340

rodica.gramma@usmf.md

28. 

Holban Ala

conferențiar universitar, Departamentul de Pediatrie

(+373) 22 205 357, E-mail: ala.holban@usmf.md

29.

Matcovschi Serghei

director, Departamentul Medicină internă, prof. univ.

(+373) 22 442 191

departamentmedin@usmf.md

serghei.matcovschi@usmf.md

30.

Tagadiuc Olga

şef catedră, conf. univ.

(+373) 22 205 136 

(+373) 22 205 503

biochimie@usmf.md

olga.tagadiuc@usmf.md

31.

Tintiuc Dumitru

profesor universitar

(+373) 22 205 248

dumitru.tintiuc@usmf.md