UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

Nr.

Nume, prenume

Funcția, gradul științific

Date de contact
(Telefon, e-mail)

 1.

Ion Ababii

preşedinte al Consiliului ştiinţific, rector, dr. hab. șt. med.,
prof. univ., academician al AŞM

(+373) 22 243 408

(+373) 22 205 189

(+373) 22 242 344

rector@usmf.md

 2.

Gheorghe Rojnoveanu  

vicepreşedinte, prorector pentru activitate ştiinţifică, prof. univ.,

dr. hab. șt. med.

(+373) 22 241 782

(+373) 22 205 158

prorectorstiinta@usmf.md

gheorghe.rojnoveanu@usmf.md 

 3.

Didina Nistreanu 

secretar, secretar ştiinţific,

dr. în filosofie, conf. univ.

(+373) 22 242 433

(+373) 22 205 152

secretarstiintific@usmf.md

 4.

Olga Cerneţchi

prorector pentru asigurarea calităţii şi integrării în învăţământ, prof. univ.

(+373) 22 242 754

(+373) 22 205 710

prorectorcalitate@usmf.md

olga.cernetchi@usmf.md 

 5.

Mihail Gavriliuc 

prorector pentru relaţii internaţionale, prof. univ.

(+373) 22 242 333

(+373) 22 205 378

prorectorinternationale@usmf.md

mihail.gavriliuc@usmf.md

 6.

Emil Ceban 

prorector pentru activitate clinică,

prof. univ.

(+373) 22 242 214

(+373) 22 205 200

prorectorclinica@usmf.md

emil.ceban@usmf.md  

 7.

Oleg Lozan

prorector pentru implementarea tehnologiilor informaţionale şi dezvoltare strategică, prof. univ.

(+373) 22 209 925

prorectorstrategie@usmf.md

oleg.lozan@usmf.md 

8.

Marcel Abraș 

prorector pentru educație și probleme sociale, conf. univ.

(+373) 22 205 196

prorectoreducatie@usmf.md

marcel.abras@usmf.md

9.

Silvia Stratulat

șef departament, Departamentul Didactic, dr. șt. med., conf. univ.

(+373) 22 205 125

(+373) 22 205 234

silvia.stratulat@usmf.md 

10.

Gheorghe Plăcintă 

decan, Facultatea de Medicină nr. 1,

şef catedră, conf. univ.

(+373) 22 205 137

medicina1@usmf.md

gheorghe.placinta@usmf.md

11.

Mircea Beţiu 

decan, Facultatea de Medicină nr. 2,

şef catedră, prof. univ.

(+373) 22 738 667

(+373) 22 205 383

medicina2@usmf.md

mircea.betiu@usmf.md

12.

Ion Lupan 

decan, Facultatea de Stomatologie, şef catedră, dr. hab. șt. med., prof. univ.

(+373) 22 245 283

(+373) 22 205 276

(+373) 22 205 276

stomatologie@usmf.md

ion.lupan@usmf.md

13.

Nicolae Ciobanu 

decan, Facultatea de Farmacie,

dr. în farmacie, conf. univ.

(+373) 22 790 174

(+373) 22 205 456

farmacie@usmf.md

nicolae.ciobanu@usmf.md

14.

Valeriu Revenco 

decan, Facultatea de Rezidenţiat şi Secundariat Clinic, dr. hab. șt. med., prof. univ.

(+373) 22 727 547

(+373) 22 205 535

rezsec@usmf.md

valeriu.revenco@usmf.md

15.

Vladislav Badan 

șef departament, Departamentul Educaţie Medicală Continuă, 

(+373) 22 205 160

(+373) 22 245 082

fecmf@usmf.md

vladislav.badan@usmf.md 

16.

Sergiu Berliba 

preşedinte Comitetul sindical al angajaților, conf. univ.

(+373) 22 242 488

sindicate@usmf.md

sergiu.berliba@usmf.md

17.

Gheorghe Buruiană 

preşedinte interimar, Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină

(+373) 22 205 176

(+373) 22 242 472 

gheorghe.buruiana@usmf.md

 18. Sergiu Ciobanu   șef catedră, conf. univ.

(+373) 22 205 763

(+373) 22 205 153

sergiu.ciobanu@usmf.md 

19.

Ghenadie Curocichin 

șef catedră, conf. univ.

(+373) 22 355 039

ghenadie.curocichin@usmf.md

20.

Eugen Diug 

șef catedră, prof. univ. 

(+373) 22 205 433

(+373) 22 727 863

eugen.diug@usmf.md 

21.

Gheorghe Ghidirim 

prof. univ., academician al AŞM

(+373) 22 237 780

(+373) 22 205 315

chirurgie1@usmf.md

gheorghe.ghidirim@usmf.md

22.

Stanislav Groppa 

şef catedră, prof. univ., academician al AŞM

(+373) 22 205 312

(+373) 22 205 314

neurologiefecmf@usmf.md

23.

Victor Ghicavîi 

șef catedră, prof. univ., membru corespondent al AȘM

(+373) 22 205 412

(+373) 22 733 805 victor.ghicavii@usmf.md 

24.

Eugen Guțu 

șef catedră, prof. univ.

(+373) 22 355 040

evghenii.gutu@usmf.md

25. 

Livi Grib 

prodecan, Facultatea de Rezidențiat și Secundariat Clinic, profesor universitar

(+373) 22 205 409

liviu.grib@usmf.md

26.

Viorel Prisacari 

şef catedră, prof. univ., membru corespondent al AŞM

(+373) 22 244 630

(+373) 22 205 138

epidemiologie@usmf.md

27.

Rodica Gramma  

șef departament, Departamentul Relaţii Externe şi Integrare Europeană, conf. univ.

(+373) 22 200 340

rodica.gramma@usmf.md

28. 

Ala Holban

conf. univ., Departamentul de Pediatrie

(+373) 22 205 357 ala.holban@usmf.md

29.

Serghei Matcovschi 

director, Departamentul Medicină internă, prof. univ.

(+373) 22 442 191

departamentmedin@usmf.md

sergiu.matcovschi@usmf.md

30.

Olga Tagadiuc 

şef catedră, conf. univ.

(+373) 22 205 136 

(+373) 22 205 503

biochimie@usmf.md

olga.tagadiuc@usmf.md

31.

Dumitru Tintiuc 

şef catedră, prof. univ.

(+373) 22 205 248

dumitru.tintiuc@usmf.md