UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

Nr.

Nume, prenume

FUNCŢIA,  GRADUL ŞTIINŢIFIC

DATE  DE CONTACT

 1.

 Ababii Ion

Preşedinte al Consiliului ştiinţific, rector, dr. hab. șt. med.,
prof. univ., academician al AŞM

 Tel.: (+37322) 24-34-08,
(+37322) 20-51-89
Fax: (+37322) 24-23-44
E-mail: rector@usmf.md

 2.

 Rojnoveanu Gheorghe 

Vicepreşedinte, prorector pentru activitate ştiinţifică, prof. univ., dr. hab. șt. med.

Tel.:(+37322) 24-17-82,
(+37322) 20-51-58
E-mail: prorectorstiinta@usmf.md

 3.

 Nistreanu Didina

Secretar, secretar ştiinţific, dr. în filosofie, conf. univ.

Tel.: (+37322) 24-24-33,
(+37322) 20-51-52
E-mail: secretarstiintific@usmf.md

 4.

 Cerneţchi Olga

prorector pentru asigurarea calităţii şi integrării în învăţămînt, şef catedră, prof. univ.

Tel.: (+37322) 24-27-54,
(+37322) 20-57-10
E-mail: 

prorectorcalitate@usmf.md

 5.

 Gavriliuc Mihail

prorector pentru relaţii internaţionale, prof.univ.

Tel.:(+37322) 24-23-33,
(+37322) 20-53-78
E-mail:
prorectorinternationale@usmf.md

 6.

 Ceban Emil

prorector pentru activitate clinică, prof. univ.

Tel.:(+37322) 24-22-14,
(+37322) 20-52-00
E-mail: 

prorectoreducatie@usmf.md

 7.

 Lozan Oleg

prorector pentru implementarea tehnologiilor informaţionale şi dezvoltare strategică, prof. univ.

Tel: (+373 22) 20-99-25
E-mail: 

prorectorstrategie@usmf.md

8.

Abraș Marcel

prorector pentru educație și probleme sociale, conf. univ.

Tel.: (+37322) 20-51-96,

E-mail: marcel.abras@usmf.md

9.

 Şaptefraţi Lilian

Şef departament, Departamentul Didactic, şef catedră, conf. univ.

Tel.:(+37322) 22-10-38,
(+37322) 20-52-06
E-mail: histologie@usmf.md

lilian.saptefrati@usmf.md

10.

 Plăcintă Gheorghe

decan, Facultatea de Medicină, şef catedră, conf. univ.

Tel.:(+37322) 20-51-37
E-mail: med1@usmf.md

gheorghe.placinta@usmf.md

11.

 Beţiu Mircea

decan, Facultatea de Medicină nr. 2, şef catedră, prof.univ.

Tel.:(+37322) 73-86-67,
(+37322) 20-53-83
E-mail: med2@usmf.md

mircea.betiu@usmf.md

12.

 Lupan Ion

decan, Facultatea de Stomatologie, şef catedră, dr.hab. șt.med., prof. univ.

Tel.:(+37322) 24-52-83,
(+37322) 20-52-76,
(+37322) 20-52-76;
E-mail: stomatologie@usmf.md

ion.lupan@usmf.md

13.

 Ciobanu Nicolae

decan, Facultatea de Farmacie, dr. în farmacie, conf.univ.

Tel.:(+37322) 79-01-74,
(+37322) 20-54-56;
E-mail: farmacie@usmf.md

nicolae.ciobanu@usmf.md

14.

 Revenco Valeriu

decan, Facultatea de Rezidenţiat şi secundariat clinic, dr. hab. șt. med., prof. univ.

Tel.:(+37322) 72-75-47,
(+37322) 20-55-35
E-mail: rezsec@usmf.md

valeriu.revenco@usmf.md

15.

 Badan Vladislav

șef departament, Departamentul Educaţie Medicală Continuă, 

Tel.:(+37322) 20-51-60,
(+37322) 24-50-82
E-mail: fecmf@usmf.md

vladislav.badan@usmf.md, 

16.

 Berliba Sergiu

preşedinte, Comitetul sindical al angajaților, conf. univ.

Tel.:(+37322) 24-24-88,
E-mail: sindicate@usmf.md

sergiu.berliba@usmf.md

17.

Buruiană Gheorghe

preşedinte interimar, Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor

Tel.: (+37322)  20-51-76, 24-24-72, 242-472,

E-mail: gheorghe.buruiana@usmf.md

 18.  Ciobanu Sergiu  șef catedră, conf. univ., 

 Tel.:(+37322)  20-57-63, 20-51-53,

E-mail: sergiu.ciobanu@usmf.md 

19.

 Curocichin Ghenadie

șef catedră, Catedra de medicină de familie, conf. univ.

 Tel. : (+37322)  35-50-39

E-mail : ghenadie.curocichin@usmf.md

20.

Diug Eugen

șef catedră, prof. univ. 

Tel.:(+37322)  20-54-33, 72-78-63, E-mail: eugen.diug@usmf.md 

21.

 Ghidirim Gheorghe

şef catedră, prof. univ., academician al AŞM

Tel.:(+37322) 23-77-80,
(+37322) 20-53-15
E-mail: chirurgie1@usmf.md

gheorghe.ghidirim@usmf.md

22.

 Groppa Stanislav

şef catedră, prof.univ., academician al AŞM

Tel.:(+37322) 20-53-12

(+37322) 20-53-14

E-mail: neurologiefecmf@usmf.md

23.

Ghicavîi Victor

șef catedră, prof. univ., mambru-corespondent al AȘM

Tel.:(+37322) 20-54-12, 73-38-05, E-mail: victor.ghicavii@usmf.md 

24.

Guțu Eugen

șef catedră, prof. univ.

Tel. : (+37322) 35-50-40

E-mail : evghenii.gutu@usmf.md

25. 

Grib Livi

prodecan, Facultatea de Rezidențiat și Secundariat Clinic, profesor universitar

Tel. : (+37322) 20-54-09,

E-mail: livi.grib@usmf.md

26.

 Prisacari Viorel

şef catedră, prof.univ., membru corespondent al AŞM

 Tel.: (+37322) 24–46-30

(+37322) 20-51-38

E-mail: epidemiologie@usmf.md

27.

 Gramma Rodica 

director, Departamentul Relaţii Externe şi Integrare Europeană, conf. univ.

 Tel.: (+37322) 20-03-40
E-mail: rodica.gramma@usmf.md

28. 

Holban Ala

conferențiar universitar, Departamentul de Pediatrie

Tel.: (+37322) 20-53-57, E-mail: ala.holban@usmf.md

29.

Matcovschi Serghei

director, Departamentul Medicină internă, prof. univ.

 Tel.: (+37322) 44-21-91

E-mail: departamentmedin@usmf.md

serghei.matcovschi@usmf.md

30.

Tagadiuc Olga

şef catedră, conf. univ.

 Tel.:(+37322) 20-51-36 

(+37322) 20-55-03

E-mail: biochimie@usmf.md

olga.tagadiuc@usmf.md

31.

Tintiuc Dumitru

profesor universitar

 Tel.: (+37322) 20-52-48

E-mail: dumitru.tintiuc@usmf.md