UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 
   

Ion Ababii

Rector, profesor universitar, dr. hab. șt. med., academician al AŞM

E-mail: rector@usmf.md

Tel.: (+373 22) 24-34-08, 20-51-89

 

Cernetchii_Olga

Olga Cernețchi

Prorector pentru asigurarea calităţii şi integrării în învăţământ,
profesor universitar, dr. hab. șt. med.
E-mail: 
Tel.: (+373 22) 24-27-54,20-52-34
 

Gheorghe_ROJNOVEANU

Gheorghe Rojnoveanu

Prorector pentru activitate ştiinţifică,
profesor universitar, dr. hab. șt. med.
E-mail:
Tel.: (+37322) 24-17-82,20-51-58
 

Gavriliuc_Mihail

Mihail Gavriliuc

Prorector pentru relaţii internaţionale,
profesor universitar, dr. hab. șt. med.
E-mail: 
prorectorinternationale@usmf.md Tel.: (+373 22) 24-23-33, 20-53-78
Oleg_Lozan

Oleg Lozan

Prorector pentru implementarea tehnologiilor informaţionale şi dezvoltare strategică,
profesor universitar, dr. hab. șt. med.
E-mail: prorectorstrategie@usmf.md Tel.: (+373 22) 20-99-25
 

Ceban_Emil

Emil Ceban

Prorector pentru activitate clinică, 
profesor universitar, dr. hab. șt. med.
E-mail: 
Tel.: (+373 22) 24-22-14, 20-52-00
 

Abras_Marcel

Marcel Abraș

Prorector pentru educație și probleme sociale,
conferențiar universitar, dr. șt. med.   
E-mail: 
Tel.: (+373 22) 

Didina_Nistreanu

Didina Nistreanu

Secretar științific al Senatului,
conferențiar universitar, dr. în filosofie
E-mail: 
Tel.: (+373 22) 24-24-33, 20-51-52