UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

 

   

Ion Ababii

Rector, profesor universitar, dr. hab. șt. med., academician al AŞM

E-mail: rector@usmf.md

Tel.: (+373) 22 205 189, 205 701

 

Cernetchii_Olga

Olga Cernețchi

Prorector pentru asigurarea calităţii şi integrării în învăţământ,
profesor universitar, dr. hab. șt. med.
Tel.: (+373) 22 205 710
 

Gavriliuc_Mihail

Mihail Gavriliuc

Prorector pentru studenţi internaţionali,
profesor universitar, dr. hab. șt. med.
Tel.: (+373) 22 205 383, 205 702
 

Olga Tagadiuc

Olga Tagadiuc

Prorector pentru studii de doctorat,
conferențiar universitar, dr. hab. șt. med.
tel. 205-142

Valeriu Revenco

Valeriu Revenco

Prorector pentru educație postuniversitară,
dr. hab. șt. med., prof. univ.
Tel.: (+373) 22 205 330
 

Gheorghe_ROJNOVEANU

Gheorghe Rojnoveanu

Prorector pentru activitate ştiinţifică,
profesor universitar, dr. hab. șt. med.
Tel.: (+373) 22 205 158, 205 219
 

Ceban_Emil

Emil Ceban

Prorector pentru activitate clinică, 
profesor universitar, dr. hab. șt. med.
Tel.: (+373 ) 22 205 147, 205 200

Guţu Evghenii

Evghenii Guțu

Prorector pentru relații externe,
profesor universitar, dr. hab. șt. med.
Tel.: (+373) 22 205 170
 

Oleg_Lozan

Oleg Lozan

Prorector pentru implementarea tehnologiilor informaţionale şi dezvoltare strategică,
profesor universitar, dr. hab. șt. med.
Tel.: (+373) 22 205 707
 

Serghei Suman

Serghei Suman

Prorector pentru probleme sociale și educație
conferențiar universitar, dr. hab. șt. med.

Victoria Craveț

Victoria Craveț

Prorector pentru activitate financiară şi administrativă,
 
Tel.: (+373) 22 205 712