UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 
   

Ion Ababii

Rector, profesor universitar, dr. hab. șt. med., academician al AŞM

E-mail: rector@usmf.md

Tel.: (+373) 22 205 189, 205 701

 

Cernetchii_Olga

Olga Cernețchi

Prorector pentru asigurarea calităţii şi integrării în învăţământ,
profesor universitar, dr. hab. șt. med.
E-mail: 
Tel.: (+373) 22 205 710
 

Gheorghe_ROJNOVEANU

Gheorghe Rojnoveanu

Prorector pentru activitate ştiinţifică,
profesor universitar, dr. hab. șt. med.
E-mail:
Tel.: (+373) 22 205 158, 205 219
 

Gavriliuc_Mihail

Mihail Gavriliuc

Prorector pentru relaţii internaţionale,
profesor universitar, dr. hab. șt. med.
E-mail: 
prorectorinternationale@usmf.md Tel.: (+373) 22 205 383, 205 702
Oleg_Lozan

Oleg Lozan

Prorector pentru implementarea tehnologiilor informaţionale şi dezvoltare strategică,
profesor universitar, dr. hab. șt. med.
E-mail: prorectorstrategie@usmf.md Tel.: (+373)  22 205 707
 

Ceban_Emil

Emil Ceban

Prorector pentru activitate clinică, 
profesor universitar, dr. hab. șt. med.
E-mail: 
Tel.: (+373 ) 22 205 147, 205 200
 

Abras_Marcel

Marcel Abraș

Prorector pentru educație și probleme sociale,
conferențiar universitar, dr. șt. med.  
E-mail: 
Tel.: (+373 22) 205 116, 205 196

Didina_Nistreanu

Didina Nistreanu

Secretar științific al Senatului,
conferențiar universitar, dr. în filosofie
E-mail: 
Tel.: (+373) 22 205 152