UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

 

   

Ion Ababii

Rector, profesor universitar, dr. hab. șt. med., academician al AŞM

E-mail: rector@usmf.md

Tel.: (+373) 22 205 189, 205 701

 

Cernetchii_Olga

Olga Cernețchi

Prorector pentru asigurarea calităţii şi integrării în învăţământ,
profesor universitar, dr. hab. șt. med.
E-mail: 
Tel.: (+373) 22 205 710
 

Gheorghe_ROJNOVEANU

Gheorghe Rojnoveanu

Prorector pentru activitate ştiinţifică,
profesor universitar, dr. hab. șt. med.
E-mail:
Tel.: (+373) 22 205 158, 205 219
 

Gavriliuc_Mihail

Mihail Gavriliuc

Prorector pentru studenţi internaţionali,
profesor universitar, dr. hab. șt. med.
E-mail: 
Tel.: (+373) 22 205 383, 205 702

 Guţu Evghenii

Evghenii Guțu

Prorector pentru relații externe,
profesor universitar, dr. hab. șt. med.
E-mail: 
evghenii.gutu@usmf.md 
Tel.: (+373) 22 205 170
 

Oleg_Lozan

Oleg Lozan

Prorector pentru implementarea tehnologiilor informaţionale şi dezvoltare strategică,
profesor universitar, dr. hab. șt. med.
E-mail:
Tel.: (+373) 22 205 707
 

Ceban_Emil

Emil Ceban

Prorector pentru activitate clinică, 
profesor universitar, dr. hab. șt. med.
E-mail: 
Tel.: (+373 ) 22 205 147, 205 200

Cravet_Victoria

Victoria Craveț

Prorector pentru activitate financiară şi administrativă,
 
E-mail: 
Tel.: (+373) 22 205 712
 

Abras_Marcel

Marcel Abraș

Prorector pentru educație și probleme sociale,
conferențiar universitar, dr. șt. med.
E-mail: 
Tel.: (+373) 22 205 116, 205 196
   Didina_Nistreanu

Didina Nistreanu

Secretar științific al Senatului,
conferențiar universitar, dr. în filosofie
E-mail: 
Tel.: (+373) 22 205 152