UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

NR.

NUME, PRENUME

FUNCŢIA, GRADUL ŞTIINŢIFIC

DATE DE CONTACT

 1

Ion Ababii 

preşedinte al Senatului, rector, prof. univ., dr. hab. șt. med., academician al AŞM

022 243 408

022 205 189

Fax: 022 242 344

rector@usmf.md

 2

Olga Cerneţchi 

vicepreşedinte, prorector pentru asigurarea calităţii şi integrării în învăţământ, dr. hab. șt. med., prof. univ.

022 242 754

022 205 710

prorectorcalitate@usmf.md

olga.cernetchi@usmf.md 

 3

Didina Nistreanu 

secretar ştiinţific, conf. univ., dr. în filosofie 

022 242 433

022 205 152

secretarstiintific@usmf.md

 4

Emil Ceban 

prorector pentru activitate clinică, prof. univ., dr. hab. șt. med. 

022 242 214

022 205 200

prorectorclinica@usmf.md

emil.ceban@usmf.md 

 5

Mihail Gavriliuc 

prorector pentru relaţii internaţionale, prof. univ., dr. hab. șt. med.

022 242 323

022 205 378

prorectorinternationale@usmf.md

mihail.gavriliuc@usmf.md

 6

Gheorghe Rojnoveanu 

prorector pentru activitate ştiinţifică, profesor universitar, dr. hab. șt. med.

022 242 391

022 205 153

prorectorstiinta@usmf.md

gheorghe.rojnoveanu@usmf.md 

 7

Oleg Lozan 

prorector pentru implementarea tehnologiilor informaţionale şi dezvoltare strategică, prof. univ., dr. hab. șt. med.

022 209 925

prorectorstrategie@usmf.md

oleg.lozan@usmf.md 

 8

Marcel Abraş 

prorector pentru educaţie şi probleme sociale, conf. univ., dr. șt. med.

022 205 176

022 242 472

prorectoreducatie@usmf.md

marcel.abras@usmf.md

 9

Gheorghe Plăcintă 

decan, Facultatea de Medicină nr. 1, conf. univ., dr. șt. med., şef catedră Boli infecţioase

022 205 137

medicina1@usmf.md

gheorghe.placinta@usmf.md

 10

Mircea Beţiu 

decan, Facultatea de Medicină nr. 2, şef catedră Dermatovenerologie, conf. univ., dr. șt. med.

022 794 121

022 794 123

medicina2@usmf.md

dermatovenerologie@usmf.md

mircea.betiu@usmf.md 

 11

Ion Lupan 

decan, Facultatea de Stomatologie, şef catedră Chirurgie OMF pediatrică, pedodonţie şi ortodonţie, prof. univ., dr. hab. șt. med.

022 245 283

022 205 223

022 245 283

stomatologie@usmf.md

ion.lupan@usmf.md 

 12

Nicolae Ciobanu 

decan, Facultatea de Farmacie, conf. univ., dr. în farmacie 

022 727 974

022 205 456

farmacie@usmf.md

nicolae.ciobanu@usmf.md 

 13

Valeriu Revenco 

decan, Facultatea de Rezidenţiat şi Secundariat Clinic, şef disciplină Cardiologie, Departamentul Medicină Internă, prof. univ., dr. hab. șt. med. 

022 727 547

022 205 408

rezsec@usmf.md

valeriu.revenco@usmf.md

 14

Vladislav Badan 

şef departament, Departamentul Educaţie Medicală Continuă

022 205 160

022 245 082

vladislav.badan@usmf.md

 15 Eugeniu Bendelic  şef catedră Oftalmologie, prof. univ., dr. hab. șt. med.   

022 245 082

022 205 257

022 205 527

oftalmologie@usmf.md

eugeniu.bendelic@usmf.md 

 16

Ion Bahnarel 

şef catedră Igienă generală, prof. univ., dr. hab. șt. med. 

022 205 485

igienagen@usmf.md

ion.bahnarel@usmf.md

 17

Parascovia Becciev 

contabil-şef, Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă

022 242 418

022 205 195

contabilitatea@usmf.md

parascovia.becciev@usmf.md

 18

Svetlana Lupaşco 

economist-şef, Departamentul Economie, Buget și Finanțe

022 242 409

022 205 345

economia@usmf.md

svetlana.lupasco@usmf.md

 19

Sergiu Berliba 

preşedinte, Comitetul sindical al angajaților, conf. univ., dr. șt. med. 

022 242 472

022 205 176

sindicate@usmf.md

sergiu.berliba@usmf.md

 20

Liubovi Karnaeva 

director, Biblioteca Ştiinţifică Medicală

022 205 180

biblioteca@usmf.md

liubovi.karnaeva@usmf.md

 21

Victor Botnaru 

şef disciplină Pneumologie şi Alergologie, Departamentul Medicină Internă, prof. univ., dr. hab. șt. med.

022 403 604

pneumologie@usmf.md

victor.botnaru@usmf.md

 22

Larisa Brînză 

studentă, gr. S1307, Facultatea de Stomatologie

 
 23

Mihai Brumărel 

şef catedră Farmacie socială, conf. univ., dr. în farmacie 

022 205 432

022 727 858

farmaciesociala@usmf.md

mihai.brumarel@usmf.md

 24

Valeriu Burlacu 

prof. univ., Catedra de stomatologie terapeutică, dr. șt. med.

022 272 342

stomterapeuticafecmf@usmf.md

valeriu.burlacu@usmf.md

 25

Gheorghe Buruiană 

președinte interimar, Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină, student, gr. M1218, Facultatea de Medicină nr. 1

 

 26

Nicolae Caproş 

şef catedră Ortopedie şi traumatologie, prof. univ., dr. hab. șt. med. 

022 295 447

022 205 337

ortopedie@usmf.md

nicolae.capros@usmf.md

 27

Tatiana Calalb 

conf. univ., Catedra de farmacognozie şi botanică farmaceutică, dr. hab. în biologie

022 205 495

farmacognozie@usmf.md

tatiana.calalb@usmf.md

 28

Igor Cemortan 

şef catedră Biologie moleculară şi genetică umană, conf. univ., dr. în biologie 

022 205 134

biologie@usmf.md

igor.cemortan@usmf.md

 29

Veronica Cernelev 

medic-rezident, Endocrinologie

 

 30

Gheorghe Ciobanu

şef catedră Urgenţe medicale,  prof. univ., dr. hab. șt. med.

022 237 884

022 205 305

urgentamed@usmf.md

gheorghe.ciobanu@usmf.md

 31

Sergiu Ciobanu 

șef catedră Odontologie, paradontologie și patologie orală, conf. univ., dr. hab. șt. med.

022 272 342

022 528 130

stomterapeuticafecmf@usmf.md

sergiu.ciobanu@usmf.md 

 32

Nicolae Chele 

şef catedră Propedeutică stomatologică „Pavel Godoroja”, conf. univ., dr. șt. med.

022 205 370

propedeutica@usmf.md

nicolae.chele@usmf.md

 33

Olga Clipii 

studentă, gr. M1513, Facultatea de Medicină nr. 1

 
 34

Victor Cojocaru 

şef catedră Anesteziologie şi reanimatologie nr. 2,  prof. univ., dr. hab. șt. med.

022 205 546

022 495 596

anestezreanim2@usmf.md

victor.cojocaru@usmf.md

 35

Ghenadie Curocichin 

șef catedră Medicină de familie, conf. univ., dr. hab. șt. med.

022 205 226

medfamilie@usmf.md

ghenadie.curocichin@usmf.md

 36

Valeriu Cuşnir 

prof. univ., Catedra de oftalmologie, dr. hab. șt. med.

022 498 666

022 832 363

pedneonatologie@usmf.md

valeriu.cusnir@usmf.md

 37

Nicolae Demenciuc 

student, gr. M1402, Facultatea de Medicină nr. 1

nicolae.demenciuc@usmf.md 

 38

Eugen Diug 

şef catedră Tehnologia medicamentelor, prof. univ., dr. hab. în farmacie. 

022 727 863

022 205 433

labtehnofarmaceutica@usmf.md

eugen.diug@usmf.md 

 39

Daniela Eşanu-Dumnazev  

şef catedră Limbi moderne

022 205 202

022 205 204

limbimoderne@usmf.md

daniela.esanu@usmf.md

 40

Nicoleta Florea 

studentă, gr. S1407, Facultatea de Stomatologie

 

 41

Valentin Friptu 

şef catedră Obstetrică şi ginecologie, prof. univ., dr. hab. șt. med. 

022 541 233

022 274 080

obstretica@usmf.md

valentin.friptu@usmf.md

 42

Alexandr Galațanu 

student, gr. F1207, Facultatea de Farmacie

 

 43

Victor Ghicavîi 

şef catedră Farmacologie şi farmacologie clinică, prof. univ., dr. hab. șt. med. 

022 733 805

022 205 412

farmacologieclinica@usmf.md

victor.ghicavii@usmf.md

 44

Gheorghe Ghidirim 

prof. univ., Catedra de chirurgie nr. 1 „Nicolae Anestiadi”, dr. hab. șt. med., academician al AŞM

022 237 780

022 205 315

chirugie1@usmf.md

gheorghe.ghidirim@usmf.md 

 45

Haralambie Golovei 

farmacist diriginte, Centrul Farmaceutic Universitar „Vasile Procopișin”

022 727 841

022 205 469

centrufarmaceutic@usmf.md

haralambie.golovei@usmf.md

 46

Rodica Gramma 

șef departament, Departamentul Relaţii Externe şi Integrare Europeană, conf. univ., dr. în filosofie 

022 222 414

relatiiexterne@usmf.md

rodica.gramma@usmf.md 

 47

Livi Grib 

profesor universitar, Disciplina de cardiologie, Departamentul Medicină Internă, dr. hab. șt. med.

022 256 178

022 205 536

 cardiologie@usmf.md

liviu.grib@usmf.md 

 48

Stanislav Groppa 

şef catedră Neurologie nr. 2, prof. univ., dr. hab. șt. med, academician al AŞM

022 235 300

022 205 312

neurologiefecmf@usmf.md

stanislav.groppa@usmf.md

 49

Eva Gudumac  

şef catedră Chirurgie, ortopedie şi anesteziologie pediatrică, prof. univ., dr. hab. șt. med., academician al AŞM

022 523 705

chirurgieped@usmf.md

eva.gudumac@usmf.md 

 50

Eugen Guţu 

şef catedră Chirurgie generală-semiologie, prof. univ., dr. hab. șt. med.

022 276 389

chirurgiegensem@usmf.md

evghenii.gutu@usmf.md

 51

Dumitru Hîţu 

conf. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guţan”, dr. șt. med.

022 205 307

022 205 260

chirurgieomf@usmf.md

dumitru.hitu@usmf.md

 52

Ala Holban 

conf. univ., Departamentul Pediatrie, dr. șt. med.

022 529 663

022 527 426

022 527 426

departamentpediatrie@usmf.md

ala.holban@usmf.md

 53

Vladimir Hotineanu 

şef catedră Chirurgie nr. 2, prof. univ., dr. hab. șt. med., membru corespondent al AŞM

022 729 247

022 205 523

chirurgie2@usmf.md

vladimir.hotineanu@usmf.md

 54

Constantin Iavorschi 

şef catedră Pneumoftiziologie, prof. univ., dr. hab. șt. med. 

022 738 257

pneumoftiziologie@usmf.md

constantin.iavorschi@usmf.md

 55

Mihail Ivanov 

student, gr. M1407, Facultatea de Medicină nr. 1

 
 56

Olga Iurco 

şef departament, Departamentul Audit Intern

022 205 140

022 244 111

auditintern@usmf.md

olga.iurco@usmf.md

 57

Vasile Lutan 

şef catedră Fiziopatologie şi fiziopatologie clinică, prof. univ., dr. hab. șt. med.

022 733 804

022 205 421

fiziopatologie@usmf.md

vasile.lutan@usmf.md

 58

Mihail Maniuc 

prof. univ., Catedra de otorinolaringologie, dr. hab. șt. med.

022 729 298

022 731 963

022 728 111

laborl@usmf.md

mihail.maniuc@usmf.md

 59

Natalia Loghin-Oprea 

doctorand, specialitatea Reumatologie

 
 60

Sergiu Matcovschi 

director, Departamentul Medicină Internă, şef disciplină Sinteze clinice, prof. univ., dr. hab. șt. med.

022 442 191

departamentmedin@usmf.md

sergiu.matcovschi@usmf.md

 

 61

Eugen Melnic

conf. univ., Catedra de morfopatologie, dr. șt. med.

022 733 801

022 205 424

022 205 425

morfopatologie@usmf.md

eugen.melnic@usmf.md

 62

Ion Moldovanu 

prof. univ., Catedra de neurologie, dr. hab. șt. med.

022 738 667

022 205 511

ion.moldovanu@usmf.md

 63

Haig Dikran Manuel 

student, gr. M1535, Facultatea de Medicină nr. 2

 
 64

Anatol Nacu 

şef catedră Psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală, prof. univ., dr. hab. șt. med.

022 794 573

psihiatrie@usmf.md

anatolie.nacu@usmf.md

 65

Tatiana Novac 

şef departament, Departamentul Juridic

022 205 144

022 241 161

juridica@usmf.md

tatiana.novac@usmf.md

 66

Valeriu Obadă 

director, Centrul Stomatologic Universitar

022 205 333

servstomuniversitar@usmf.md

valeriu.obada@usmf.md

 67

Vasile Oineagră 

conferenţiar universitar, Catedra de stomatologie ortopedică „Ilarion Postolachi”, dr. șt. med.

022 205 322

stomortopedica@usmf.md

vasile.oineagra@usmf.md

 68

Galina Panuş 

studentă, gr. S1504, Facultatea de Stomatologie

 
 69

Andrei Pădure 

şef catedră Medicină legală, conf. univ., dr. hab. șt. med.

022 738 725

medlegala@usmf.md

andrei.padure@usmf.md

 70

Viorel Prisacari 

şef catedră Epidemiologie, prof. univ., membru corespondent al AŞM

022 205 138

022 244 630

epidemiologie@usmf.md

viorel.prisacari@usmf.md

 71

Mihail Popovici  

prof. univ., dr. hab. șt. med., academician al AŞM

022 727 511

popovicim@gmail.com

 72

Vadim Popovici 

student, gr. M1326, Facultatea de Medicină nr. 1

 

 73

Maria-Victoria Racu 

studentă, gr. M1102, Facultatea de Medicină nr. 1

 

 74

Andrei Romancenco 

director, Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală

022 205 695

cusim@usmf.md

andrei.romancenco@cusim.md

 75

Victor Savin 

șef cabinet, Cabinetul ministrului sănătății, conf. univ., dr. șt. med.

022 270 479

022 276 007

scm1adm@mail.ru

 76

Vlada Siric 

studentă, gr. M1515, Facultatea de Medicină nr. 1

 
 77

Corina Scutari 

conf. univ., Catedra de farmacologie şi farmacie clinică, dr. în farmacie

022 205 401

022 205 448

farmacieclinica@usmf.md

corina.scutari@usmf.md

 78

Cristina Scutelnic  

studentă, gr. M1301, Facultatea de Medicină nr. 1

 

 79

Silvia Stratulat 

conferenţiar universitar, Catedra de biochimie şi biochimie clinică, dr. șt. med.

022 205 411

022 205 420

biochimie@usmf.md

silvia.stratulat@usmf.md

 80

Serghei Şandru 

şef catedră Anesteziologie şi reanimatologie nr.1, dr. șt. med., conf. univ.

022 205 331

022 250 795

anestezreanim1@usmf.md

serghei.sandru@usmf.md

 81

Lilian Şaptefraţi

şef catedră Histologie, citologie şi embriologie, conf. univ., dr. hab. șt. med. 

022 221 038

022 205 206

histologie@usmf.md

lilian.saptefrati@usmf.md

 82

Victor Şchiopu 

rezident, Chirurgie

victor.schiopu@usmf.md

 83

Svetlana Şciuca 

prof. univ., Departamentul Pediatrie, dr. hab. șt. med.

022 552 391

pediatrie@usmf.md

svetlana.sciuca@usmf.md

 84

Valentina Şpac

şef departament, Departamentul Administrarea Patrimoniului

022 205 380

patrimoniu@usmf.md

valentina.spac@usmf.md

 85

Mihail Ştefaneţ 

şef catedră Anatomia omului, prof. univ., dr. hab. șt. med. 

022 205 210

022 205 381

anatom@usmf.md

mihail.stefanet@usmf.md

 86

Olga Tagadiuc 

şef catedră Biochimie şi biochimie clinică, conf. univ., dr. hab. șt. med. 

022 215 136

doctormaster@usmf.md 

phdschool@usmf.md

olga.tagadiuc@usmf.md

 87

Adrian Tănase 

şef catedră Urologie şi nefrologie chirurgicală, prof. univ., dr. hab. șt. med. 

022 403 522

022 205 526

urologie@usmf.md

adrian.tanase@usmf.md

 88

Andrei Testemiţanu 

şef curs Sonografie, conf. univ., dr. șt. med. 

022 727 103

022 888 380

sonografie@usmf.md

andrei.testemitanu@usmf.md

 89

Dumitru Tintiuc

prof. univ., Catedra de medicină socială şi management sanitar „Nicolae Testemiţanu”, dr. hab. șt. med.

022 295 457

022 205 248

sanatatepub@usmf.md

dumitru.tintiuc@usmf.md

 90

Boris Topor 

şef catedră Anatomie topografică şi chirurgie operatorie, prof. univ., dr. hab. șt. med. 

022 205 209

anatomtopograf@usmf.md

boris.topor@usmf.md

 91

Andrei Tîrbu 

student, gr. S1464, Facultatea de Stomatologie

 
 92

Valeria Țurcan 

studentă, gr. M1204, Facultatea de Medicină nr. 1

 

 93

Ion Vacula 

student, gr. M1125, Facultatea de Medicină nr. 1

 

 94

Vladimir Valica 

şef catedră Chimie farmaceutică şi toxicologică, prof. univ., dr. hab. în farmacie

022 287 959

022 205 454

chimiefarm@usmf.md

vladimir.valica@usmf.md

 95

Anatolie Vizdoagă 

director, Centrul Universitar de Reabilitare Medicală

022 439 440

022 205 440

anatolie.vizdoaga@usmf.md

 96

Constantin Vîhodeţ 

student, gr. F1310, Facultatea de Farmacie

 
 97

Victor Vovc 

şef catedră Fiziologia omului şi biofizică, prof. univ., dr. hab. șt. med. 

022 205 416

022 205 417

victor.vovc@usmf.md

 98

Grigore Zapuhlîh 

şef catedră Neurochirurgie, prof. univ., dr. hab. șt. med.

022 725 347

022 205 513

neurochirurgie@usmf.md

grigore.zapuhlih@usmf.md