UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

NR.

NUME, PRENUME

FUNCŢIA, GRADUL ŞTIINŢIFIC

DATE DE CONTACT

 1

Ababii Ion

preşedinte al Senatului, rector, prof. univ., dr. hab. șt. med., academician al AŞM

Tel.: 022 243 408, 022 205 189. Fax: 022 242 344

E-mail: rector@usmf.md

 2

Cerneţchi Olga

vicepreşedinte, prorector pentru asigurarea calităţii şi integrării în învăţământ, dr. hab. șt. med., prof.univ.

Tel.: 022 242 754, 022 205 710

E-mail: prorectorcalitate@usmf.md

 3

Nistreanu Didina

secretar ştiinţific, conf. univ., dr. în filosofie 

Tel.: 022 242 433, 022 205 152

E-mail: secretarstiintific@usmf.md

 4

Ceban Emil

prorector pentru activitate clinică, prof. univ., dr. hab. șt. med. 

Tel.: 022 242 214, 022 205 200

E-mail: prorectoreducatie@usmf.md

 5

Gavriliuc Mihail

prorector pentru relaţii internaţionale, prof. univ., dr. hab. șt. med.

Te.: 022 242 323, 022 205 378

E-mail: prorectorinternationale@usmf.md

 6

Rojnoveanu Gheorghe

prorector pentru activitate ştiinţifică, profesor universitar, dr. hab. șt. med.

Tel.: 022 242 391, 022 205 153

E-mail: prorectorstiinta@usmf.md

 7

Lozan Oleg

prorector pentru implementarea tehnologiilor informaţionale şi dezvoltare strategică, prof. univ., dr. hab. șt. med.

Tel.: 022 209 925

E-mail: 

prorectorstrategie@usmf.md

 8

Abraş Marcel

prorector pentru educaţie şi probleme sociale, conf. univ., dr. șt. med.

Tel.: 022 205 176, 022 242 472

E-mail: marcel.abras@usmf.md

 9

Plăcintă Gheorghe

decan, Facultate de Medicină nr. 1, conf. univ., dr. șt. med., şef catedră Boli infecţioase

Tel.: 022 205 137

E-mail: med1@usmf.md

 10

Beţiu Mircea

decan, Facultatea de Medicină nr. 2, şef catedră Dermatovenerologie, conf. univ., dr. șt. med.

Tel.: 022 794 121, 022 794 123

E-mail: 

dermatovenerologie@usmf.md

 11

Lupan Ion

decan, Facultatea de Stomatologie, şef catedră Chirurgie OMF pediatrică, pedodonţie şi ortodonţie, prof. univ., dr. hab. șt. med.

Tel.: 022 245 283, 022 205 223, 022 245 283

E-mail: stomatologie@usmf.md

 12

Ciobanu Nicolae

decan, Facultatea de Farmacie, conf. univ., dr. în farmacie 

Tel.: 022 727 974, 022 205 456

E-mail: farmacie@usmf.md

 13

Revenco Valeriu

decan, Facultatea de Rezidenţiat şi Secundariat Clinic, şef disciplină Cardiologie, Departamentul Medicină Internă, prof. univ., dr. hab. șt. med. 

Tel.: 022 727 547, 022 205 408

E-mail: rezsec@usmf.md

 14

Badan Vladislav

şef departament, Departamentul Educaţie Medicală Continuă

Tel.: 022 205 160, 022 245 082

E-mail: vladislav.badan@usmf.md

 15 Bendelic Eugeniu şef catedră Oftalmologie, prof. univ., dr. hab. șt. med.   

Tel.: 022 245 082, 022 205 257, 022 205 527

E-mail: eugeniu.bendelic@usmf.md 

 16

Bahnarel Ion

şef catedră Igienă generală, prof. univ., dr. hab. șt. med. 

Tel.: 022 205 485

E-mail: igienagen@usmf.md

 17

Becciev Parascovia

contabil-şef, Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă

Tel.: 022 242 418, 022 205 195

E-mail: contabilitatea@usmf.md

 18

Lupaşco Svetlana

economist-şef, Departamentul Economie, Buget și Finanțe

Tel.: 022 242 409, 022 205 345

E-mail: economia@usmf.md

 19

Berliba Sergiu

preşedinte, Comitetul sindical al angajaților, conf. univ., dr. șt. med. 

Tel.: 022 242 472, 022 205 176

E-mail: sindicate@usmf.md

 20

Karnaeva Liubovi

director, Biblioteca Ştiinţifică Medicală

Tel.: 022 205 180

E-mail:biblioteca@usmf.md

 21

Botnaru Victor

şef disciplină Pneumologie şi Alergologie, Departamentul Medicină Internă, prof. univ., dr. hab. șt. med.

Tel.: 022 403 604

E-mail: pneumologie@usmf.md

 22

Brînză Larisa

studentă, gr. S1307, Facultatea de Stomatologie

 
 23

Brumărel Mihai

şef catedră Farmacie socială, conf. univ., dr. în farmacie 

Tel.: 022 205 432, 022 727 858. Fax: 022 727 858

E-mail: farmaciesociala@usmf.md

 24

Burlacu Valeriu

profesor universitar, Catedra de stomatologie terapeutică, dr. șt. med.

Tel.: 022 272 342

E-mail: stomterapeuticafecmf@usmf.md

 25

Buruiană Gheorghe

student, gr. M1218, Facultatea de Medicină nr. 1

 

 26

Caproş Nicolae

şef catedră Ortopedie şi traumatologie, prof. univ. dr. hab. șt. med. 

Tel.: 022 295 447, 022 205 337

E-mail: ortopedie@usmf.md

 27

Calalb Tatiana

conferenţiar universitar, Catedra de farmacognozie şi botanică farmaceutică, dr. hab. în biologie

Tel.: 022 205 495

E-mail: farmacognozie@usmf.md

 28

 Cemortan Igor

şef catedră Biologie moleculară şi genetică umană, conf. univ., dr. în biologie 

 Tel.: 022 205 134

E-mail: biologie@usmf.md

 29

Cernelev Veronica

medic-rezident, Endocrinologie

 

 30

Ciobanu Gheorghe

şef catedră Urgenţe medicale,  prof. univ., dr. hab. șt. med.

Tel.: 022 237 884, 022 205 305

E-mail: urgentamed@usmf.md

 31

 Ciobanu Sergiu

conferenţiar universitar, Catedra de odontologie, paradontologie și patologie orală, dr. hab. șt. med.

Tel.: 022 272 342, 022 528 130

E-mail: stomterapeuticafecmf@usmf.md

 32

 Chele Nicolae

şef catedră Propedeutică stomatologică „Pavel Godoroja”, conf. univ., dr. șt. med.

Tel.: 022 205 370

E-mail: propedeutica@usmf.md

 33

Clipii Olga

studentă, gr. M1513, Facultatea de Medicină nr. 1

 
 34

Cojocaru Victor

şef catedră Anesteziologie şi reanimatologie nr. 2,  prof. univ. dr. hab. șt. med.

Tel.: 022 205 546, 022 495 596

E-mail:anestezreanim2@usmf.md

 35

Curocichin Ghenadie

șef catedră Medicină de familie, prof. univ., dr. hab. șt. med.

Tel.: 022 205 226

E-mail:medfamilie@usmf.md

 36

 Cuşnir Valeriu

profesor universitar, Catedra de oftalmologie, dr. hab. șt. med.

 Tel.: 022 498 666, 022 832 363

E-mail:pedneonatologie@usmf.md

 37

Demenciuc Nicolae

student, gr. M1402, Facultatea de Medicină nr. 1

 nicolae.demenciuc@usmf.md 

 38

Diug Eugen

şef catedră Tehnologia medicamentelor, prof. univ., dr. hab. în farmacie. 

Tel.: 022 727 863, 022 205 433

E-mail: labtehnofarmaceutica@usmf.md

 39

Eşanu-Dumnazev  Daniela

şef catedră Limbi moderne

Tel.: 022 205 202, 022 205 204

E-mail: limbimoderne@usmf.md

 40

Florea Nicoleta

studentă, gr. S1407, Facultatea de Stomatologie

 

 41

Friptu Valentin

şef catedră Obstetrică şi ginecologie, prof. univ., dr. hab. șt. med. 

Tel.: 022 541 233, 022 274 080

E-mail:obstretica@usmf.md

 42

Galațanu Alexandr

student, gr. F1207, Facultatea de Farmacie

 

 43

Ghicavâi Victor

şef catedră Farmacologie şi farmacologie clinică, prof. univ., dr. hab. șt. med. 

Tel/fax: 022 733 805, 022 205 412

E-mail: farmacologieclinica@usmf.md

 44

Ghidirim Gheorghe

prof. univ., Catedra de chirurgie nr. 1 „Nicolae Anestiadi”, dr. hab. șt. med., academician al AŞM

Tel.: 022 237 780, 022 205 315

E-mail: chirugie1@usmf.md

 45

Golovei Haralambie

farmacist diriginte, Centrul Farmaceutic Universitar „Vasile Procopișin”

Tel.: 022 727 841, 022 205 469

E-mail: centrufarmaceutic@usmf.md

 46

Gramma Rodica

șef departament, Departamentul Relaţii Externe şi Integrare Europeană, conf. univ., dr. în filosofie 

Tel./fax: 022 222 414

E-mail:centruproiecte@usmf.md

 47

Grib Livi

profesor universitar, Disciplina de cardiologie, Departamentul Medicină Internă, dr. hab. șt. med.

Tel: 022 256 178, 022 205 536

E-mail: cardiologie@usmf.md

 48

Groppa Stanislav

şef catedră Neurologie nr. 2, prof. univ., dr. hab. șt. med, academician al AŞM

Tel./fax: 022 235 300, 022 205 312

E-mail: neurologiefecmf@usmf.md

 49

Gudumac  Eva

şef catedră Chirurgie, ortopedie şi anesteziologie pediatrică, prof. univ., dr. hab. șt. med., academician al AŞM

Tel.: 022 523 705

E-mail: chirurgieped@usmf.md

 50

Guţu Eugen

şef catedră Chirurgie generală-semiologie, prof. univ., dr. hab. șt. med.

Tel.: 022 276 389

E-mail: chirurgiegensem@usmf.md

 51

Hîţu Dumitru

conferenţiar universitar, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guţan”, dr. șt. med.

Tel: 022 205 307, 022 205 260

E-mail: chirurgieomf@usmf.md

 52

Holban Ala

conferenţiar universitar, Departamentul Pediatrie, dr. șt. med.

Tel.: 022 529 663, 022 527 426, 022 527 426

E-mail: departamentpediatrie@usmf.md

 53

Hotineanu Vladimir

şef catedră Chirurgie nr. 2, prof. univ., dr. hab. șt. med., membru corespondent al AŞM

Tel.: 022 729 247, 022 205 523

E-mail: chirurgie2@usmf.md

 54

Iavorschi Constantin

şef catedră Pneumoftiziologie, prof. univ., dr. hab. șt. med. 

Tel.: 022 738 257

E-mail: pneumoftiziologie@usmf.md

 55

Ivanov Mihail

student, gr. M1407, Facultatea de Medicină nr. 1

 
 56

Iurco Olga

şef departament, Departamentul Audit Intern

Tel.: 022 205 140, 022 244 111

E-mail: auditintern@usmf.md

 57

Lutan Vasile

şef catedră Fiziopatologie şi fiziopatologie clinică, prof. univ., dr. hab. șt. med.

Tel.: 022 733 804, 022 205 421

E-mail: fiziopatologie@usmf.md

 58

Maniuc Mihail

profesor universitar, Catedra de otorinolaringologie, dr. hab. șt. med.

Tel.: 022 729 298, 022 731 963, 022 728 111

E-mail: laborl@usmf.md

 59

Loghin-Oprea Natalia

doctorand, specialitatea Reumatologie

 
 60

Matcovschi Serghei

director, Departamentul Medicină Internă, şef disciplină Sinteze clinice, prof. univ., dr. hab. șt. med.

Tel.: 022 442 191

E-mail: departamentmedin@usmf.md

 61

Melnic Eugen

conferenţiar universitar, Catedra de morfopatologie, dr. șt. med.

Tel.: 022 733 801, 022 205 424, 022 205 425

E-mail: morfopatologie@usmf.md

 62

Moldovanu Ion

profesor universitar, Catedra de neurologie, dr. hab. șt. med.

Tel.: 022 738 667, 022 205 511

E-mail: ion.moldovanu@usmf.md

 63

Manuel Haig Dikran

student, gr. M1535, Facultatea de Medicină nr. 2

 
 64

Nacu Anatol

şef catedră Psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală, prof. univ., dr. hab. șt. med.

Tel.: 022 794 573

E-mail: psihiatrie@usmf.md

 65

Novac Tatiana

şef departament, Departamentul Juridic

Tel.: 022 205 144, 022 241 161

E-mail: juridica@usmf.md

 66

Obadă Valeriu

director, Centrul Stomatologic Universitar

Tel.: 022 205 333

E-mail: servstomuniversitar@usmf.md

 67

 Oineagră Vasile

conferenţiar universitar, Catedra de stomatologie ortopedică „Ilarion Postolachi”, dr. șt. med.

Tel.: 022 205 322

E-mail: stomortopedica@usmf.md

 68

Panuş Galina

studentă, gr. S1504, Facultatea de Stomatologie

 
 69

Pădure Andrei

şef catedră Medicină legală, conf. univ., dr. hab. șt. med.

Tel.: 022 738 725. Fax: 022 738 284

E-mail: medlegala@usmf.md

 70

Prisacari Viorel

şef catedră Epidemiologie, profesor universitar, membru corespondent al AŞM

Tel.: 022 205 138, 022 244 630

E-mail: viorel.prisacari@usmf.md

 71

Popovici  Mihail

prof. univ., dr. hab. șt. med., academician al AŞM

Tel.: 022 727 511

E-mail: popovicim@gmail.com

 72

Popovici Vadim

student, gr. M1326, Facultatea de Medicină nr. 1

 

 73

Racu Maria-Victoria

studentă, gr. M1102, Facultatea de Medicină nr. 1

 

 74

Romancenco Andrei

director, Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală

 Tel.: 022 205695

E-mail: cusim@usmf.md

 75

Savin Victor

șef de cabinet, Cabinetul ministrului sănătății, conf. univ., dr. șt. med.

Tel.: 022 270 479, 022 276 007

E-mail: scm1adm@mail.ru

 76

Siric Vlada

studentă, gr. M1515, Facultatea de Medicină nr. 1

 
 77

Scutari Corina

conferenţiar universitar, Catedra de farmacologie şi farmacie clinică, dr. în farmacie

Tel.: 022 205 401, 022 205 448

E-mail: farmacieclinica@usmf.md

 78

Scutelnic  Cristina

studentă, gr. M1301, Facultatea de Medicină nr. 1

 

 79

Stratulat Silvia

conferenţiar universitar, Catedra de biochimie şi biochimie clinică, dr. șt. med.

Tel.: 022 205 411, 022 205 420

E-mail: biochimie@usmf.md

 80

Şandru Serghei

şef catedră Anesteziologie şi reanimatologie nr.1, dr. șt. med., conf. univ.

Tel.: 022 205 331, 022 250 795. Fax: 022 235 281

E-mail: anestezreanim1@usmf.md

 81

Şaptefraţi Lilian

şef catedră Histologie, citologie şi embriologie, conf. univ., dr. hab. șt. med. 

Tel.: 022 221 038, 022 205 206

E-mail: histologie@usmf.md

 82

Şchiopu Victor

rezident, Chirurgie

 E-mail: victor.schiopu@usmf.md

 83

Şciuca Svetlana

prof. univ., Departamentul Pediatrie, dr. hab. șt. med.

Tel.: 022 552 391

E-mail: pediatrie@usmf.md

 84

Şpac Valentina

şef departament, Departamentul Administrarea Patrimoniului

Tel.: 022 205 380

E-mail: patrimoniu@usmf.md

 85

Ştefaneţ Mihail

şef catedră Anatomia omului, prof. univ., dr. hab. șt. med. 

Tel.: 022 205 210, 022 205 381

E-mail: anatom@usmf.md

 86

Tagadiuc Olga

şef catedră Biochimie şi biochimie clinică, conf. univ., dr. hab. șt. med. 

Tel.: 022 215 136

E-mail: doctormaster@usmf.md 

phdschool@usmf.md

 87

Tănase Adrian

şef catedră Urologie şi nefrologie chirurgicală, prof. univ., dr. hab. șt. med. 

Tel.: 022 403 522, 022 205 526

E-mail: urologie@usmf.md

 88

Testemiţanu Andrei

şef curs Sonografie, conf. univ., dr. șt. med. 

Tel.: 022 727 103, 022 888 380

E-mail: sonografie@usmf.md

 89

Tintiuc Dumitru

prof. univ., Catedra de medicină socială şi management sanitar „Nicolae Testemiţanu”, dr. hab. șt. med.

Tel.: 022 295 457, 022 205 248

E-mail: sanatatepub@usmf.md

 90

Topor Boris

şef catedră Anatomie topografică şi chirurgie operatorie, prof. univ., dr. hab. șt. med. 

Tel.: 022 205 209. Fax: 022 295 384

E-mail: anatomtopograf@usmf.md

 91

Tîrbu Andrei

student, gr. S1464, Facultatea de Stomatologie

 
 92

Țurcan Valeria

studentă, gr. M1204, Facultatea de Medicină nr. 1

 

 93

Vacula Ion

student, gr. M1125, Facultatea de Medicină nr. 1

 

 94

Valica Vladimir

şef catedră Chimie farmaceutică şi toxicologică, prof. univ., dr. hab. în farmacie

Tel.: 022 287 959, 022 205 454

E-mail: chimiefarm@usmf.md

 95

Vizdoagă Anatolie

director, Centrul Universitar de Reabilitare Medicală

Tel.: 022 439 440, 022 205 440

E-mail: anatolie.vizdoaga@usmf.md

 96

Vîhodeţ Constantin

student, gr. F1310, Facultatea de Farmacie

 
 97

Vovc Victor

şef catedră Fiziologia omului şi biofizică, prof. univ., dr. hab. șt. med. 

Tel.: 022 205 416, 022 205 417

E-mail: victor.vovc@usmf.md

 98

Zapuhlîh Grigore

şef catedră Neurochirurgie, prof. univ., dr. hab. șt. med.

Tel.: 022 725 347, 022 205 513

E-mail:  neurochirurgie@usmf.md