UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

NR.

NUME, PRENUME

FUNCŢIA, GRADUL ŞTIINŢIFIC

DATE DE CONTACT

 1

Ion Ababii 

preşedinte al Senatului, rector, prof. univ., dr. hab. șt. med., academician al AŞM

022 243 408

022 205 189

Fax: 022 242 344

rector@usmf.md

 2

Olga Cerneţchi 

vicepreşedinte, prorector pentru asigurarea calităţii şi integrării în învăţământ, dr. hab. șt. med., prof. univ.

022 242 754

022 205 710

prorectorcalitate@usmf.md

olga.cernetchi@usmf.md 

3

Gheorghe Rojnoveanu 

prorector pentru activitate ştiinţifică, profesor universitar, dr. hab. șt. med.

022 242 391

022 205 153

prorectorstiinta@usmf.md

gheorghe.rojnoveanu@usmf.md 

 4

Emil Ceban 

prorector pentru activitate clinică, prof. univ., dr. hab. șt. med. 

022 242 214

022 205 200

prorectorclinica@usmf.md

emil.ceban@usmf.md 

 5

Mihail Gavriliuc 

prorector pentru studenți internaţionali, prof. univ., dr. hab. șt. med.

022 242 323

022 205 378

prorectorinternationale@usmf.md

mihail.gavriliuc@usmf.md

6

Evghenii Guțu

prorector pentru relații externe, prof. univ., dr. hab. șt. med.

022 205 170

evghenii.gutu@usmf.md 

 7

Oleg Lozan 

prorector pentru implementarea tehnologiilor informaţionale şi dezvoltare strategică, prof. univ., dr. hab. șt. med.

022 209 925

prorectorstrategie@usmf.md

oleg.lozan@usmf.md 

8

Victoria Craveț 

prorector pentru activitate financiară și administrativă

022 205 712,

victoria.cravet@usmf.md

Serghei Suman

prorector pentru probleme sociale și educaţie, conf. univ., dr. hab. șt. med.

022 205 176

022 242 472

prorectoreducatie@usmf.md

serghei.suman@usmf.md

10 

Gheorghe Plăcintă 

decan, Facultatea de Medicină nr. 1, conf. univ., dr. șt. med., şef catedră Boli infecţioase

022 205 137

medicina1@usmf.md

gheorghe.placinta@usmf.md

11 

Mircea Beţiu 

decan, Facultatea de Medicină nr. 2, şef catedră Dermatovenerologie, conf. univ., dr. șt. med.

022 794 121

022 794 123

medicina2@usmf.md

dermatovenerologie@usmf.md

mircea.betiu@usmf.md 

12 

Sergiu Ciobanu

decan, Facultatea de Stomatologie, şef catedră Odontologie, parodontologie și patologie orală, conf. univ., dr. hab. șt. med.

022 205 763

022 205 276

stomatologie@usmf.md

sergiu.ciobanu@usmf.md  

13

Nicolae Ciobanu 

decan, Facultatea de Farmacie, conf. univ., dr. în farmacie 

022 727 974

022 205 456

farmacie@usmf.md

nicolae.ciobanu@usmf.md 

14 

Valeriu Revenco 

decan, Facultatea de Rezidenţiat şi Secundariat Clinic, şef disciplină Cardiologie, Departamentul Medicină Internă, prof. univ., dr. hab. șt. med. 

022 727 547

022 205 408

rezsec@usmf.md

valeriu.revenco@usmf.md

15

Sergiu Berliba 

preşedinte, Comitetul sindical al angajaților, conf. univ., dr. șt. med. 

022 242 472

022 205 176

sindicate@usmf.md

sergiu.berliba@usmf.md

16

Gheorghe Buruiană 

președintele Asociației Studenților și Rezidenților în Medicină, student, gr. M1218, Facultatea de Medicină nr. 1

022 205 176,

gheorghe.buruiana@usmf.md 

asr@usmf.md

17

Gheorghe Ghidirim

profesor universitar, Catedra de chirurgie nr. 1 Nicolae Anestiadi, dr. hab. șt. med., academician al AȘM

022 237 780

022 205 315

gheorghe.ghidirim@usmf.md

chirurgie1@usmf.md

18

 Victor Ghicavîi

șeful Catedrei farmacologie și farmacologie clinică,  dr. hab. șt. med., profesor universitar

022 205 412

022 733 805 (fax)

victor.ghicavii@usmf.md

farmacologieclinica@usmf.md

19

Viorel Prisacari

șeful Catedrei de epidemiologie, dr. hab. șt. med., profesor universitar

022 205 138

022 244 630

viorel.prisacari@usmf.md

epidemiologie@usmf.md

20

Olga Tagadiuc

șefa Catedrei de biochimie și biochimie clinică, șef al Școlii doctorale

022 205 503

022 205 142

olga.tagadiuc@usmf.md

biochimie@usmf.md

21  Oleg Galbur conferențiar universitar, Catedra de fiziopatologie și fiziopatologie fizică, șeful Departamentului Resurse Umane

 022 205 295

oleg.galbur@usmf.md

fiziopatologie@usmf.md

resurseumane@usmf.md

22 Serghei Matcovschi șeful Disciplinei de sinteze clinice, șeful Departamentului Medicină Internă

022 205 724

022 442 191

serghei.matcovschi@usmf.md

medicina.interna@usmf.md

sintezeclinice@usmf.md

 

23 Silvia Stratulat conferențiar universitar, Catedra de biochimie și biochimie clinică, șefa Departamentului Didactic și Management

022 205 234

silvia.stratulat@usmf.md

didactica@usmf.md

24 Livi Grib profesor universitar, Disciplina de cardiologie, Departamentul Medicină internă

022 205 409

livi.grib@usmf.md

 

25 Victor Botnaru șeful Disciplinei de pneumologie și alergologie

022 572 390

victor.botnaru@usmf.md

pneumologie@usmf.md

26 Tiberiu Holban șeful Catedrei de boli infecțioase,tropicale și parazitologie medicală, profesor universitar

022 205 362

tiberiu.holban@usmf.md

infectio@usmf.md

inftroppar@usmf.md

27   Valeriu Istrati  șeful Disciplinei de medicină internă-semiologie

 022 728 390

valeriu.istrati@usmf.md

medinternsem@usmf.md

28   Eugen Melnic  șeful Catedrei de morfopatologie

 022 205 424

eugen.melnic@usmf.md

morfopatologie@usmf.md

29 Veaceslav Fulga conferențiar universitar, Catedra de histologie, citologie și embriologie

veaceslav.fulga@usmf.md

 

30 Eugeniu Bendelic șeful Catedrei de oftalmologie

022 205 527

022 729 211

eugeniu.bendelic@usmf.md

oftalmologie@usmf.md

31   Victor Vovc șeful Catedrei de fiziologia omului și biofizică, profesor universitar, dr. hab. șt. med.

 022 205 417

victor.vovc@usmf.md

fizbio@usmf.md

32 Gheorghe Ciobanu șeful Catedrei de urgențe medicale

022 205 305

gheorghe.ciobanu@usmf.md

urgentamed@usmf.md

33 Evghenii Guțu șeful Catedrei chirurgie generală-semiologie nr. 3

022 355 040

evghenii.gutu@usmf.md

chirurgiegensem@usmf.md

34 Didina Nistreanu conferențiar universitar, Catedra de filosofie și bioetică

022 205 152

022 242 433

didina.nistreanu@usmf.md

secretarstiintific@usmf.md

35 Igor Cemortan șeful Catedrei de biologie moleculară și genetică umană

022 205 131

igor.cemortan@usmf.md

biology@usmf.md

biologie@usmf.md

36 Ludmila Bologa Gasnaș conferențiar universitar, Departamentul Pediatrie

022 205 127

022 522 038

ludmila.bologa@usmf.md 

37 Elena Raevschi șeful Catedrei de medicină socială și management sanitar Nicolae Testemițanu

022 205 211

022 205 248

elena.raevschi@usmf.md

sanatatepub@usmf.md

38 Vladislav Badan asistent universitar, Catedra de medicină socială și management sanitar Nicolae Testemițanu, șeful Departamentului Educație Medicală Continuă

022 205 211

022 205 248

022 205 160

vladislav.badan@usmf.md

fecmf@usmf.md

39  Stanislav Groppa  șeful Catedrei de neurologie nr. 2

 022 205 312

stanislav.groppa@usmf.md

neurologiefecmf@usmf.md

40   Victor Lacusta șeful Catedrei de medicină alternativă și complementară

 022 274 945

victor.lacusta@usmf.md

medalternativa@usmf.md

41   Ghenadie Curocichin șeful Catedrei de medicină de familie

 022 205 226

ghenadie.curocichin@usmf.md

medfamilia@usmf.md

42 Sergiu Ungureanu șeful Catedrei de chirurgie nr. 4

022 403 623

sergiu.ungureanu@usmf.md

chirurgie@usmf.md

43 Andrei Romancenco directorul Centrului Universitar de Simulare în Instruirea Medicală

022 205 695

andrei.romancenco@cusim.md

cusim@usmf.md

44   Diana Uncuța șeful Catedrei de propedeutică stomatologică Pavel Godoroja

 022 205 266

022 242 763

diana.uncuta@usmf.md

propedeutica@usmf.md

45   Elena Stepco conferențiar universitar, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și ortodonție

 022 205 279

elena.stepco@usmf.md

stomatologie@usmf.md

46   Eugen Diug șeful Catedrei de tehnologia medicamentelor

022 205 433

022 727 863

eugen.diug@usmf.md

tehnomed@usmf.md 

 47  Vladimir Valica șeful Catedrei de chimie farmaceutică și toxicologică

 022 287 959

022 205 454

vladimir.valica@usmf.md

chimiefarm@usmf.md

48   Olga Clipii Facultatea de Medicină nr. 1, gr. M1513  
49   Nicolae Demenciuc Facultatea de Medicină nr .1, gr. M1402  
50   Roman Pavliuc Facultatea de Medicină nr .1, gr. M1311  
51   Vadim Popovici Facultatea de Medicină nr .1, gr. M1326  
52 Gheorghe Secu Facultatea de Medicină nr. 1, gr. M1461  
53 Vlada Siric Facultatea de Medicină nr. 1, gr. M1515  
54 Valeria Țurcan Facultatea de Medicină nr. 1, gr. M1204  
55 Doina Rogac Facultatea de Medicină nr. 1, gr. SP1401  
56 Manuel Haig Dikran Facultatea de Medicină nr. 2, gr. M1535  
57 Abdallah Swidan Facultatea de Medicină nr. 2, gr. M1449  
58 Mihaela Dandara Facultatea de Stomatologie, gr. S1403  
59 Radu Cazacu Facultatea de Farmacie, gr. F1407  
60 Victor Șchiopu student-doctorant, Chirurgie  
61 Corina Șcerbatiuc-Condur medic-rezident, Chirurgie