UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 
Adresa noastră

bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165

MD-2004, Chişinău, Republica Moldova

Tel.:(373 22) 24-34-08

Fax:(373 22) 24-23-44

Email: contact@usmf.md