UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

Ordin cu privire la Sistemul de Management al Calităţii

Lista auditorilor interni

Declaraţia Rectorului privind politica în domeniul calităţii a USMF „Nicolae Testemițanu”

Manualul calităţii

Schema interacţiunii proceselor

NDI 7.5 Nomenclatorul documentelor interne (General)

LIN 7.5 Lista înregistrărilor calităţii General (DOC)