UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

Ordin cu privire la Sistemul de Management al Calităţii

Lista auditorilor interni

Declaraţia Rectorului privind politica în domeniul calităţii a USMF „Nicolae Testemițanu”

Manualul calităţii

Schema interacţiunii proceselor

Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a Universităţii de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova↓

Analiza realizării planului de activitate pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova↓

Programul de audit intern PRO 8.2.2 (ISO)↓

NDI 7.5 Nomenclatorul documentelor interne (General)

LIN 7.5 Lista înregistrărilor calităţii (General) (DOC)

Plan de acțiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a USMF ”Nicolae Testemițanu” pentru anul  2016