UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

Ordin cu privire la Sistemul de Management al Calităţii

Lista auditorilor interni a SMC

Declaraţia rectorului privind politica în domeniul calităţii

Manualul calităţii

Schema interacţiunii proceselor

Analiza realizării planului de activitate pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a Universităţii de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova 2011-2020

NDI 7.5 Nomenclatorul documentelor interne (General)

LIN 7.5 Lista înregistrărilor calității (General)