UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

Ordin cu privire la Sistemul de Management al Calităţii

Lista auditorilor interni a SMC

Declaraţia rectorului privind politica în domeniul calităţii

Manualul calităţii

Schema interacţiunii proceselor

NDI 7.5 Nomenclatorul documentelor interne (General)

LIN 7.5 Lista înregistrărilor calității (General)

 

.su-spoiler-content { padding: 10px 10px 0 10px !important; } –>