UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

***

1. Certificat de acreditare a USMF „Nicolae Testemițanu” din 12 iulie 2001

2. Certificat de acreditare a USMF „Nicolae Testemițanu” din 19 iulie 2007