UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 
Jan 20

Burse pentru Viitorul Tău!

(Ro)

Centrul de Informaţii Universitare, cu suportul financiar al Băncii Comerciale „Moldova Agroindbank”, anunţă lansarea programului Burse pentru Viitorul Tău, ediţia 2016, organizată în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei din Republica Moldova.

Programul vine să susţină tinerii din familii social-vulnerabile pentru a facilita accesul lor la educaţie în instituţiile de învăţământ superior din ţară. Astfel, vor fi oferite 30 de burse a câte 6 000 de lei, pentru un an universitar, care au drept scop acoperirea necesităţilor ce ţin de desfășurarea studiilor (taxă de studii, cheltuieli de cazare, masă, rechizite ș.a.).

Data limită de prezentare a dosarelor este 20 ianuarie 2017, ora 17:00.

Pentru mai multe detalii despre cum aţi putea beneficia de burse și condițiile de eligibilitate, vedeți Programul şi Formularul de aplicare.

Materiale în limba rusă: Программа, Форма Заявки.