UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 
May 25

Alegerea membrilor Senatului

(Ro)

În baza Deciziei Senatului universitar din 06.04.2017 (Proces-verbal nr. 1/2 cu privire la organizarea și desfășurarea alegerilor în Senat), Comisia electorală universitară anunță că, în perioada 25-31 mai 2017, se vor desfășura alegerile membrilor Senatului în cadrul subdiviziunilor universitare, inclusiv în Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină și Comitetul sindical al angajaților USMF „Nicolae Testemițanu”.