UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 
Mar 29

Concurs de eseuri dedicate Anului Nicolae Testemițanu

În perioada 13 martie - 4 aprilie curent, Catedra de limbi moderne a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” organizează un concurs de eseuri cu genericul Dacă aș trimite o scrisoare în eternitate pentru Nicolae Testemițanu… (If I had to write a letter to Nicolae Testemitanu for the eternity; Si j’envoyais une lettre dans l’éternité à Nicolae Testemitanu).

Eseurile trebuie să conțină maxim 700 de cuvinte și să fie realizate în limba engleză sau  franceză. Acestea urmează a fi prezentate la Catedra de limbi moderne, până în data de 27 martie curent, sau pot fi expediate prin e-mail: liliana.panciuc@usmf.md sau ala.david-grapila@usmf.md

În lucrare trebuie să fie indicat numele, prenumele, facultatea, grupa, adresa de e-mail și numărul de telefon al participantului. La evaluarea materialelor se va ține cont de originalitate, calitatea argumentelor și a exprimării.

Rezultatele concursului vor fi anunțate în data de 4 aprilie curent. La eveniment vor participa cadre profesoral-didactice și studenți din anul I-II de studii.