UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 
Nov 10

Concurs pentru decernarea Medaliei de Aur a OMPI pentru Inventatori

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) anunță lansarea Concursului de selectare a candidatului pentru decernarea Medaliei de Aur a Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI) pentru Inventatori. Scopul concursului este stimularea spiritului creativ și inovativ și promovarea importanței proprietății intelectuale pentru dezvoltarea economică, socială și culturală a țării.

La Medalia de Aur a OMPI pot pretinde cetăţenii Republicii Moldova, ale căror invenţii (cicluri de invenţii) sunt destinate dezvoltării economiei naţionale sau contribuie la soluţionarea problemelor ce ţin de necesităţile curente ale vieţii, de tehnică, transport, industrie chimică și alimentară, industrie ușoară şi orice alte domenii de utilitate publică.

Examinarea şi aprecierea materialelor prezentate la concurs vor fi efectuate de Comisia pentru decernarea Medaliei de Aur a OMPI pentru Inventatori.

În concurs vor fi înregistrați doar candidaţii care vor întruni următoarele condiţii:

  1. Inventatorul serveşte drept exemplu pentru ceilalţi, în special pentru tinerii inventatori;

  2. Inventatorul este autorul sau coautorul mai multor invenţii sau cicluri de invenţii cu un substanţial impact asupra tehnologiei sau producţiei într-un domeniu concret, precum şi asupra dezvoltării economice și tehnologice a ţării;

  3. Invenţiile (ciclurile de invenţii) selectate sunt protejate prin brevete sau fac obiectul cererilor de brevet;

  4. Invenţiile (ciclurile de invenţii) reprezintă o contribuţie potenţială la producţia şi inovarea industrială.

Inventatorii care doresc să participe la Concurs vor completa și vor expedia Secretariatului Comisiei, organizat de AGEPI, fișa de participare la Concurs și materialele adiționale la adresa: str. Andrei Doga 24/1, MD-2024, mun. Chișinău, sau la adresa de e-mail: office@agepi.gov.md

Data limită de prezentare a materialelor este 10 noiembrie 2017.

Medalia de Aur a OMPI pentru Inventatori va fi acordată în cadrul Expoziției Internaționale Specializate „INFOINVENT”, care va avea loc în perioada 15-18 noiembrie 2017, la C.I.E. „Moldexpo”.

 

Medalia de Aur a OMPI pentru Inventatori reprezintă cea mai importantă distincţie internaţională în domeniul inventicii. Înalta distincţie, care este una onorifică, a fost instituită în 1979 ca o modalitate de stimulare a activităţii inovaţionale şi de impulsionare a creativităţii în lumea întreagă.

În perioada 1996-2015, 32 de inventatori și cercetători din Republica Moldova au fost distinși cu Medalia de Aur a OMPI. Lista personalităților notorii din Republica Moldova, laureați ai Medaliei de Aur a OMPI, poate fi accesată la adresa: http://www.agepi.gov.md/ro/publication/67.

Pentru informaţii suplimentare, apelaţi numerele de tel.: 022 400 580, 022 400 582.