UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 
Jan 15

Experți naționali pentru domeniile științifice: concurs

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a lansat sesiunea de înaintare a dosarelor în vederea selectării și constituirii grupurilor de experți naționali pe domenii pentru procesele de evaluare și validare a dosarelor și rapoartelor științifice depuse la minister.

Candidații pot aplica pentru următoarele domenii științifice: științe ale naturii, științe inginerești și tehnologii, științe medicale, științe agricole, științe sociale și economice, științe umaniste.

Ministerul urmează să completeze o bază de date internă de experți, care vor fi contractați și vor oferi servicii de expertizare și validare, la solicitare.

Candidații la experți naționali trebuie să dețină titlu științific și științifico-didactic. Cererile (vezi Fișa expertului) vor fi depuse până la 15 ianuarie 2018.

Mai multe informații găsiți pe pagina Ministerului Educației, Culturii și Cercetării http://edu.gov.md/