UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 
Aug 01

Apel la concursul comun de proiecte științifice de cercetare

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare a Republicii Moldova și Comitetul de Stat pentru Știință și Tehnologie a Republicii Belarus lansează Apelul concursului comun de proiecte științifice de cercetare.

 

Scopul concursului este susținerea comunității științifice prin finanțarea activităților de cercetare, promovarea şi sprijinul cooperării științifice a cercetătorilor din Republica Moldova şi Belarus pe direcțiile strategice de interes comun:

  • Materiale, produse și tehnologii noi;

  • Eficiența energetică și dezvoltarea surselor de energie regenerabilă;

  • Sănătate și biomedicină;

  • Biotehnologie;

  • Patrimoniul național și dezvoltarea societății.

 

Termenul limita de aplicare: 1 august 2018.

 

Condițiile de participare și fișa proiectului pot fi accesate pe:

http://ancd.gov.md/ro/content/concurs-comun-al-proiectelor-%C8%99tiin%C8%9Bifice-de-cercetare-moldo-belaruse-finan%C8%9Bate-de-la-0