UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 
Sep 24

Curs de instruire în metodologia cercetării clinice

În perioada 24-28 septembrie curent, în cadrul parteneriatului cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, România, la USMF „Nicolae Testemițanu” se va desfășura al doilea modul de instruire în vederea creării Unității de Epidemiologie Clinică (UEC), la care vor participa 17 cadre didactice specializate în metodologia cercetării clinice. Cursul este organizat cu suportul Rețelei de Epidemiologie Clinică Internațională Francofonă (RECIF).

Evenimentul va avea loc cu începere de la ora 09:00, în Sala Roşie a USMF „Nicolae Testemițanu”, Blocul didactic central (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165).

Cursul va fi moderat de către Doina Azoicăi, visiting professor al USMF „Nicolae Testemițanu”, profesor universitar la UMF „Grigore T. Popa” din Iași. Prezent la instruiri va fi și Cristian Băicuș, profesor universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie din București, România.

Această unitate prezintă un element important de colaborare cu toate UEC, în special din România, și va oferi sprijin studenților, cadrelor didactice și cercetătorilor din universitatea noastră, în direcția formării în domeniul metodologiei cercetării pentru studenți, doctoranzi (în cadrul cursurilor Școlilor Doctorale) sau  rezidenți, cât și consultanță pentru structurarea protocoalelor de studiu în cercetările multidisciplinare. În rezultat, va fi posibilă obținerea unor finanțări de tip granturi naționale și internaționale, precum şi publicarea rezultatelor cercetărilor efectuate în reviste ISI cotate din fluxul internațional al publicațiilor medicale.

Programul cuprinde patru module, primul fiind realizat în perioada 25-29 iunie curent, unde au participat cadre științifico-didactice și științifice ale universității noastre de la diferite catedre interesate de metodologia cercetării clinice.