UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 
Dec 14

ANUNȚ! Licitaţie „cu strigare” privind darea în locaţiune a activelor neutilizate din str. Mălina Mică, 68/3

IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova anunţă organizarea licitaţiei „cu strigare”, în data de 14.12.2018, ora 15:00, privind darea în locaţiune a activelor neutilizate, cu suprafața totală de 319,1 m2 (trei sute nouăsprezece și unu mp), din str. Mălina Mică, 68/3, mun. Chişinău, demisol. Perioada – un an. Suprafața  este dotată cu apeduct, canalizare și încălzire centrală. Destinaţia: ”unitate de alimentație publică cu prepararea şi comercializarea bucatelor cu specific indian fără servirea băuturilor alcoolice”. Regimul de lucru: între orele 09.00 - 21.00. Prețul inițial - 216 938,68 lei, suma acontului - 21 693,87 lei.

Cererile de participare se depun până la data de 14.12.2018, ora 15:00.

Acte obligatorii:

  1. Extras din registrul de stat a persoanelor juridice;
  2. Autorizare de prestare a serviciilor de alimentație publică;
  3. Situațiile financiare pentru ultimul an de activitate, însoțite de recepisa eliberată de Direcția Generală Statistica.

Cerință: experiență obligatorie (minimum de doi ani) în prepararea hranei, confirmată prin acte juridice de referință. Avantaj pentru participanți ar fi experiența în prepararea bucatelor cu specific indian.

Suma acontului şi taxei de participare de 200 lei urmează a fi transferată conform următoarelor rechizite bancare:

IP USMF „Nicolae Testemiţanu”

BC Moldova-Agroindbank SA fil. Chişinău, Centru

Cod fiscal: 1007600000794

IBAN: MD19AG000000022512015544

Destinaţia plăţii: Acont în mărime de 10% pentru licitaţia cu strigare din 14.12.2018.

Informaţii suplimentare la numărul de telefon 022 205 344.

Familiarizarea potenţialilor locatari cu bunurile ce se propun în locaţiune se poate efectua în zilele de 3-7 decembrie 2018, între orele 15:00-17:00.