UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 
Feb 27

Atelier de lucru privind metodele de instruire în „Problem Based Learning”

(Ro)

În data de 27 februarie curent, la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” se va desfășura un atelier de lucru privind metodele de predare PBL. Evenimentul este organizat în contextul proiectului Introducerea în Republica Moldova a metodelor de învățare bazate pe probleme: Sporirea competitivității și angajabilității studenților.

În cadrul atelierului vor fi abordate teoriile, metodele, instrumentele pentru metodologia, proiectarea cercetării, revizuirea literaturii și sinteza în contextul predării prin metoda PBL. Participanții își vor dezvolta abilitățile de a crea, de a evalua cunoștințe noi și de a le reflecta.

La eveniment vor participa oaspeți de la Universitatea din Aalborg, Danemarca, în persoana Marianne Stockolm, lector, Michael Fast, conferențiar universitar, Romeo V. Țurcan, responsabilii de instruire în metodele PBL și studenții de la USMF „Nicolae Testemițanu”, specialitatea Medicină preventivă, de la Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Atelierul va avea loc între orele 09:00-17:00, în Sala de conferințe (204).