UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

Concursul „Parle-moi science!”

Agenția Universitară a Francofoniei (AUF) a Biroului Europa Centrală si Orientală a lansat apelul pentru concursul „Parle-moi science!”. La concurs sunt invitați să participe studenți, care trebuie să lucreze în echipă și să creeze o secvență video (maximum 3 minute) în care să explice, într-un mod comprehensibil pentru publicul larg, un concept științific studiat. Data [..]

Stagiu practic în Germania

Decanatul Facultății de Medicină nr. 1 anunță deschiderea procedurii de selecție a studenților din anul V, Facultatea de Medicină nr. 1, vorbitori de limba germană, pentru realizarea unui stagiu practic de două luni în Lübeck, Germania.   Dosarele pot fi depuse între 16-30 ianuarie 2017. Pentru detalii suplimentare contactați Decanatul Facultății de Medicină nr. 1 [..]

Burse în Grecia pentru studenți și rezidenți

Universitatea Aristotel din Tessaloniki oferă burse de studii pentru studenții și rezidenții USMF „Nicolae Testemiţanu”. Durata studiilor este de 6 luni, iar cheltuielile sunt achitate integral de Programul Erasmus+. Cei interesați să participe la concurs vor transmite, la adresa de e-mail macovei.viorica@gmail.com, următoarea informație: Nume, prenume Facultatea și anul de studii (pentru studenți) Specialitatea și [..]

Scutirea de plata taxei de studii a studenţilor

Pentru studenţii din a. II-IV este valabil Regulamentul cu privire la condiţiile de ocupare a locurilor cu finanţare bugetară în USMF „Nicolae Testemiţanu”, aprobat prin Procesul-verbal nr. 2/5 din 15.04.2014 al şedinţei Senatului universitar (alin. 19 – scutirea parţială sau totală de plata taxei pentru studii a studenţilor vulnerabili/cu situaţia materială dificilă cu cea mai [..]

Consultații medicale pentru studenți și rezidenți

     În conformitate cu Decizia Consiliului știinţific nr. 5/3 din 26.05.2016 cu privire la starea de sănătate a studenţilor şi rezidenţilor, Centrul de management al activităţii clinice împreună cu Secţia sănătate studenţi/rezidenţi a Clinicii Universitare de Asistenţă Medicală Primară, organizează prestarea serviciilor medicale consultative pentru studenţi şi rezidenţi de către specialiştii din cadrul catedrelor [..]

Mobilități de stagiu profesional 2017

Biroul Europei centrale şi orientale al Agenției Universitare a Francofoniei a lansat apelul pentru mobilităţile de stagiu profesional 2017. Candidați pot fi studenţi din primul sau al doilea ciclu universitar, înscrişi într-o instituţie membră AUF din Europa centrală şi orientală. În cadrul acestor mobilităţi, participanții se vor familiariza cu mediul profesional corespunzător formării lor şi [..]