UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

Andrei Banaru – pedagog talentat și excelent morfopatolog: 80 de ani de la naștere

marţi, 18 iulie 2017

Banaru AndreiAndrei Banaru s-a născut la 18 iulie 1937 în satul Dumeni (Costiceni), regiunea Cernăuți, într-o familie de țărani. După absolvirea cu mențiune a Școlii din satul natal, în 1955 a fost înmatriculat la Facultatea de Medicină Generală a Institutului de Stat de Medicină din Chișinău. În anul 1961 finalizează studiile, obținând diploma de medic generalist. În același an, tânărul Andrei Banaru își începe activitatea profesională în funcția de ordinator clinic la Catedra de anatomie patologică. Ulterior, în anul 1962, este încadrat ca asistent, iar în 1966 a fost avansat în funcția de conferenţiar la aceeaşi catedră.

În anul 1965 Andrei Banaru susține teza de doctor în științe medicale la tema „Infarctul miocardic: cercetare histochimică și luminiscent-microscopică”, continuându-și activitatea didactică și de cercetare, care s-a valorificat în cele peste 20 de lucrări științifice, publicate în țară și peste hotare.

Între anii 1964-1966 Andrei Banaru este numit șef al Secției de studii postuniversitare prin ordinatură clinică și doctorat, iar din 1966 până în 1968 a fost secretar științific al Comisiei științifice clinice, ulterior – prodecan al Facultăţii de Medicină Generală, cursurile preclinice. Obținând experiența necesară în organizarea procesului de studii, din anul 1971 până în 1987 îndeplinește funcția de decan al Facultăţii de Medicină Generală Clinică. Între timp, exercită și funcția de prorector pentru activitate didactică  și șef de studii la Catedra de anatomie patologică.

În perioada de activitate la catedră, conferențiarul Andrei Banaru s-a afirmat ca pedagog experimentat și cercetător talentat. Cursurile sale teoretice și practice captivau atenția și interesul studenţilor. Fiind un pedagog dotat cu calități organizatorice remarcabile, a acordat o atenție deosebită procesului didactic, elaborând și implementând metode moderne de predare a anatomiei patologice și de evaluare a cunoștințelor studenților.

Cercetătorul științific, Andrei Banaru a fost preocupat, în special, de patomorfologia în infarctul miocardic, patologiile cardiace vasculare și reumatice, maladiile oncologice ș.a. Domnia Sa a participat activ la diverse conferințe, simpozioane și forumuri științifice. A condus cercul științific studenţesc la Catedra de morfopatologie, obținând multe performanțe.

Concomitent cu activitatea didactică, Andrei Banaru a lucrat ca medic morfopatolog la bazele clinice ale catedrei – Spitalul Clinic Republican, Institutul de Medicină Urgentă, Spitalul Clinic Municipal nr. 4. În acest timp, a organizat diverse conferințe științifico-practice, demonstrând medicilor clinicieni și studenților procedee de analiză morfoclinică a cazurilor de erori medicale și a divergențelor de diagnostic.

Rapoartele prezentate de Domnia Sa se distingeau prin conținut științific de valoare și concluzii argumentate, servind ca modele în perfecționarea continuă a medicilor clinicieni, iar metodele histochimice și histotopografice implementate de morfopatologul Andrei Banaru se aplică și în prezent în practica cotidiană a medicilor anatomopatologi.

Exigent față de sine, dar și față de studenți, și-a onorat cu demnitate și succes funcțiile didactice și sociale, care i-au fost încredințate. Pentru activitate prodigioasă în domeniu conferențiarul Andrei Banaru a fost menționat cu mai multe distincţii de stat.

Andrei Banaru s-a stins prematur din viață la 4 noiembrie 1987.

 


Comentarii