UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

Catedra de medicină militară și a calamităților la 25 de ani de activitate

vineri, 26 mai 2017

DSC_4917Catedra de medicină militară și a calamităților a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a aniversat 25 de ani de activitate. Cu această ocazie, în data de 25 mai, a fost organizată o masă rotundă, unde a fost prezentat parcursul istoric şi principalele realizări ale catedrei și ale Serviciului Medical al Armatei Naționale în vederea perfecționării sistemelor de asigurare medicală a trupelor și a pregătirii cadrelor de medici militari.

 

Șeful catedrei, Vasile Dumitraș, colonel medic, dr. șt. med., conferențiar universitar, a menționat că manifestarea, cu genericul Problemele actuale de medicină militară și a calamităților – realizări și perspective în asigurarea medicală la trupe și în procesul de lichidare a consecințelor medicale ale calamităților, formarea cadrelor medicale, este consacrată lui Nicolae Testemițanu, „savantul și omul de stat care a contribuit substanțial la formarea și dezvoltarea învățământului superior medical și a sistemului național de sănătate. Domniei Sale îi datorăm crearea sistemului modern de medicină primară integrat funcțional cu medicina specializată”, a subliniat șeful catedrei.

 

DSC_4922În cadrul evenimentului, medicii rezidenți antrenați în pregătirea ofițerilor-medici în rezervă au prezentat rapoarte referitor la traumatismele toracelui, abdomenului, organelor urogenitale, bazinului, membrelor ș.a., cauzate de arme de foc. De asemenea, au fost puse în discuție și particularitățile traumatismelor prin armă de foc ale regiunii oro-maxilo-faciale, precum și aspecte ce țin de bioterorism. Un alt subiect a vizat modificările în organele interne produse de explozia minelor antipersonal.

 

În calitate de invitați speciali la masa rotundă au participat Ivan Petcov, șeful Serviciului medical al Ministerului Apărării al Republicii Moldova, şi Andrei Marfin, șeful Centrului Consultativ-Diagnostic al Ministerului Apărării, care, la rândul lor, au vorbit despre premisele apariției sistemului militar în ţara noastră şi primele acte legislative ce au stat la baza creării acestuia, constituirea primelor instituții militare, declararea independenței de stat ș.a.

 

 

DSC_4919Odată cu fondarea Institutului de Stat de Medicină din Chișinău, în 1945, a fost constituită Catedra militară. Primul şef de catedră a fost A. V. Carpicov, colonel doctor. Ulterior, funcția de şef de catedră au deținut-o: 1946-1947 – A. A. Velichii, colonel medic docent; 1947-1957 – I. I. Platoci, colonel medic; 1957-1964 – I. E. Arhipenco, colonel medic; 1964-1970 – N. F. Mocealov, doctor în ştiinţe medicale; 1970-1977 – P. Sorochin, colonel medic; 1977-1986 – A. C. Ţurcan, colonel doctor; 1986-1991 – Vasile Dumitraş.

 

După destrămarea Uniunii Sovietice și declararea  independenței Republicii Moldova, din  1 noiembrie 1991, catedra a fost desființată. Peste un an, la inițiativa rectorului universității L. Cobîleanschii și a colonelului medic V. Dumitraș, sub coordonarea  ministerelor Apărării și Sănătății și alte instituții de resort, prin Hotărârea de Guvern nr. 257 din 14 aprilie 1992, a fost reconstituită Catedra de medicină militară și extremală. Șef de catedră a fost numit Vasile Dumitraş, care a început elaborarea materialelor didactice și constituirea bazei tehnico-materială a catedrei.

 

Până în anul 2001 instruirea medico-militară în domeniul managementului sanitar al dezastrelor pentru studenții de la toate facultățile se efectua în mod obligatoriu, decernându-se, după absolvirea Universității, gradul primar de ofițer medic în rezervă.

 

În conformitate cu Ordinul comun al Ministerului Apărării și Ministerului Sănătății nr. 191/217 din 2001, catedra a trecut în subordinea Universității, iar instruirea a fost organizată în două etape: universitară (în mod obligatoriu) și postuniversitară (opțional). Cadrele științifico-didactice au fost selectate prin concurs. Instruirea postuniversitară prevede formarea ofițerilor medici în rezervă, precum și perfecționarea prin masterat și doctorat.

 

 


Comentarii