UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

Comisia interministerială dezminte informațiile apărute în mass-media despre USMF „Nicolae Testemițanu”

vineri, 21 decembrie 2018

DSC_3948La Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova nu au fost depistate încălcări în domeniile: recrutare, admitere, documentare, formare profesională, finalizare a studiilor superioare integrate în medicină și farmacie și eliberare a diplomelor. Declarația aparţine Alionei Serbulenco, secretar de stat la Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, care a enunţat, astăzi, 21 decembrie 2018, concluziile Comisiei interministeriale a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, ce a verificat, în perioada 5-15 decembrie curent, corectitudinea organizării și desfășurării procesului de studii al studenților internaţionali la USMF „Nicolae Testemițanu”. Astfel, au fost dezminţite vehiculările recente din mass-media privind diplomele de licență în medicină și farmacie, eliberate cetățenilor din Statul Israel de către Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.

DSC_3961În Raportul Comisiei, prezentat de Doina Usaci, consultant principal în cadrul Direcției politici în domeniul învățământului superior la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, se constată că „procesul de studii la USMF „Nicolae Testemițanu” este organizat și se desfășoară în conformitate cu actele normative în vigoare, precum și în baza regulamentelor interne aprobate de către Senatul Universității”. „Numărul mare de studenți străini se datorează prestigiului Universității și calității studiilor oferite, dar și campaniilor de promovare a instituției în diferite state, inclusiv, datorită implementării Strategiei instituționale de internaționalizare a învățământului superior. Astfel, în perioada 1994-2018, peste 3000 de cetățeni străini din 30 de țări au absolvit USMF „Nicolae Testemițanu”, iar, în prezent, aici își fac studiile 2400 de studenți internaționali, dintre care 1904 provin din Statul Israel”, este o altă concluzie a membrilor comisiei.

DSC_3996Comisia a mai confirmat că „bazele de practică și Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală asigură eficientizarea procesului de pregătire universitară prin formarea abilităţilor profesionale, însuşirea manoperelor clinice a studenţilor, inclusiv, celor străini, repartizați la stagiile de formare profesională medicală în clinici cu o bază tehnico-materială modernă, dotată cu aparataj şi echipamente de ultimă generaţie.

Potrivit Raportului Comisiei, „procedurile existente de perfectare și eliberare a actelor de studii în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” nu permit vulnerabilități în procedurile respective, ceea ce exclude posibilitatea de modificare, completare a listelor absolvenților străini, astfel, făcând imposibilă falsificarea actelor de studii”. În final, comisia a concluzionat că „procesul de instruire în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” este unul transparent și este asigurat de Modulul didactic – integrat în Sistemul Informațional de Management Universitar, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind utilizarea serviciilor electronice în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu”, aprobat prin decizia Senatului”.

DSC_4006„Cu aceeaşi cadenţă şi verticalitate menţineţi statutul performant al instituţiei, chiar dacă corpul didactic a fost debusolat şi extenuat moral, iar multitudinea emoţiilor negative v-a bulversat activitatea în perioada acestui flux de informaţie negativă apărută în mass-media. Cu aceeași demnitate aţi putut să depăşiţi această perioadă complicată. În numele Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, reiterez regretul că s-a încercat de a se lovi dur în Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemițanu” – unica instituție de învățământ superior medical în Republica Moldova, dar suntem siguri că veţi lucra cu mai multă exigenţă, spor şi ardoare, iar discipolii Dumneavoastră vor duce faima acestei instituții departe de hotarele ţării”, a declarat vicepreședintele Comisiei Aliona Serbulenco.

DSC_3976Igor Șarov, președintele Comisiei, secretar general de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, a precizat că, „în peisajul universitar din ţară, USMF „Nicolae Testemițanu” ocupă un loc deosebit, prin tradiţiile sale, prin generaţiile care au activat aici, prin discipolii care profesează atât în ţară, cât şi peste hotare, iar ceea ce a fost expus în articolele mass-media nu corespunde realităţii. Astăzi există o concurenţă acerbă nu numai printre instituţiile de învăţământ superior din ţară, cât şi din Europa, este o luptă per student, dar lupta trebuie să fie pentru calitate și de a atrage studenţii. Atunci când avem cu ce ne mândri la nivelul sistemului educaţional, în special cu USMF „Nicolae Testemițanu”, haideţi să facem acest lucru”, a accentuat Igor Șarov.

DSC_3952Ion Ababii, rectorul USMF „Nicolae Testemițanu” a apreciat activitatea obiectivă și echidistantă a Comisiei, subliniind că „vom depune, în continuare, efortul de a ne face lucrul cu mare responsabilitate, ca şi până acum, este în interesul nostru, fiind imaginea Universităţii. Acest lucru ni l-au lăsat înaintaşii noştri şi suntem obligaţi, cu sfinţenie, să păstrăm acest lucru – sunt nişte momente importante pentru noi, cât şi pentru sistemul de sănătate, pentru sistemul de învăţământ şi, în general, pentru ţară. Mă mândresc cu colegii mei, care muncesc zi de zi şi o fac cu multă dragoste şi dăruire pentru cetăţeni”, a menționat profesorul Ababii.

Reamintim că, Comisia interministerială a activat la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” în perioada 5-15 decembrie curent.

 

Citește integral NOTA INFORMATIVĂ cu privire la verificarea corectitudinii organizării și desfășurării procesului de studii al studenților străini la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”.

 


Comentarii