UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

Concurs pentru ocuparea posturilor de conducere

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova anunță concurs pentru ocuparea următoarelor posturi de conducere:

- șef catedră, Catedra de chirurgie generală-semiologie nr. 3;

- șef catedră, Catedra de farmacologie și farmacie clinică;

- șef catedră, Catedra de histologie, citologie și embriologie;

- șef catedră, Catedra de igienă generală;

- șef catedră, Catedra de neurologie nr. 2;

- șef catedră, Catedra de urgențe medicale.

 

Cerințele de participare la concurs sunt:

 • cetățean al Republicii Moldova;

 • titlu științific și ştiinţifico-didactic în domeniul respectiv;

 • stagiu de activitate științifico-didactic de cel puțin 5 ani;

 • cunoașterea limbii române;

 • cunoașterea unei limbi de circulație internațională (engleza, franceza, germana);

 • corespunderea cenzului de vârstă pentru posturile de conducere stabilit de Carta Universitară.

Dosarul candidatului va include:

 • cererea de participare la concurs;

 • CV-ul (Europass);

 • copiile actelor ce confirmă studiile și educația continuă;

 • copiile actelor ce confirmă titlurile științifice și științifico-didactice;

 • copiile actelor ce confirmă titlurile onorifice, distincțiile naționale și internaționale;

 • lista publicațiilor din ultimii 10 ani;

 • copia carnetului de muncă;

 • proiectul de management al subdiviziunii respective pentru următorii cinci ani (în PowerPoint).

Termenul limită de prezentare a dosarelor – 15 martie 2017, la adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165, MD-2004, mun. Chişinău, Departamentul Resurse Umane, Blocul didactic central, bir. 101, luni-vineri, 14:00–17:00.

 

Pentru mai multe informații vedeți Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor de conducere și accesați http://resurseumane.usmf.md/1382