UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

Concurs pentru ocuparea posturilor de conducere

joi, 9 martie 2017

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova anunță concurs pentru ocuparea următoarelor posturi de conducere:

- șef catedră, Catedra de chirurgie generală-semiologie nr. 3;

- șef catedră, Catedra de farmacologie și farmacie clinică;

- șef catedră, Catedra de histologie, citologie și embriologie;

- șef catedră, Catedra de igienă generală;

- șef catedră, Catedra de neurologie nr. 2;

- șef catedră, Catedra de urgențe medicale.

 

Cerințele de participare la concurs sunt:

 • cetățean al Republicii Moldova;

 • titlu științific și ştiinţifico-didactic în domeniul respectiv;

 • stagiu de activitate științifico-didactic de cel puțin 5 ani;

 • cunoașterea limbii române;

 • cunoașterea unei limbi de circulație internațională (engleza, franceza, germana);

 • corespunderea cenzului de vârstă pentru posturile de conducere stabilit de Carta Universitară.

Dosarul candidatului va include:

 • cererea de participare la concurs;

 • CV-ul (Europass);

 • copiile actelor ce confirmă studiile și educația continuă;

 • copiile actelor ce confirmă titlurile științifice și științifico-didactice;

 • copiile actelor ce confirmă titlurile onorifice, distincțiile naționale și internaționale;

 • lista publicațiilor din ultimii 10 ani;

 • copia carnetului de muncă;

 • proiectul de management al subdiviziunii respective pentru următorii cinci ani (în PowerPoint).

Termenul limită de prezentare a dosarelor – 15 martie 2017, la adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165, MD-2004, mun. Chişinău, Departamentul Resurse Umane, Blocul didactic central, bir. 101, luni-vineri, 14:00–17:00.

 

Pentru mai multe informații vedeți Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor de conducere și accesați http://resurseumane.usmf.md/1382

 


Comentarii