UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

Congresul național al stomatologilor

sâmbătă, 3 noiembrie 2018

DSC_1386Medicii stomatologi din țara noastră s-au reunit, pe parcursul a două zile, în cadrul Congresului național cu participare internațională cu genericul „De la prevenție spre avansare”. Cea de-a XIX-a ediție a forumului a fost consacrată regretatului profesor Ion Lupan, doctor habilitat în științe medicale, membru corespondent al AȘM. Evenimentul a fost organizat de Facultatea de Stomatologie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” împreună cu Asociația Stomatologilor din Republica Moldova (ASRM) și Federația Dentară Mondială. 

DSC_1392Președintele de onoare al Congresului, Valeriu Burlacu, profesor universitar, doctor în științe medicale, a declarat, în inaugurarea forumului, că ASRM întruneşte majoritatea stomatologilor din țară, care reprezintă un potenţial ştiinţific de mare valoare. „Ediția curentă a Congresului dezbate problemele intervenite pe parcursul ultimilor doi ani în domeniul medicinei dentare, și anume cele ce vizează programele științifice, practicile economice și politicile de dezvoltare a stomatologiei moldave. Congresul va oferi soluții la întrebările specialiștilor, diverse idei şi propuneri ce au menirea de a duce la prosperarea stomatologiei în Moldova”, a menționat președintele de onoare, amintind audienței și despre pierderea suferită de societatea de ramură prin trecerea în eternitate a regretatului profesor Ion Lupan – unul dintre cei mai valoroși specialişti în domeniu.

DSC_1419Gheorghe Rojnoveanu, prorector pentru activitatea științifică la USMF „Nicolae Testemițanu”, a spus că organizarea acestui forum marchează și Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare, proclamată și stabilită de UNESCO la 10 noiembrie – sărbătoarea profesională a lucrătorilor din sfera științei și inovării. De asemenea, prorectorul a subliniat că  invitații de marcă din țară și din străinătate vor susține prelegeri de larg interes și utile medicului stomatolog în practica cotidiană, care vor contribui la creșterea prestigiului profesional, precum și la schimbul de opinii benefice tuturor participanților. 

DSC_1422Sergiu Ciobanu, decanul Facultății de Stomatologie, a remarcat că genericul Congresului a fost ales corect, reieșind din rapoartele și comunicările prezentate. „Facultatea de Stomatologie și Asociația Medicilor Stomatologi din Republica Moldova sunt două lucruri diferite, dar care nu pot exista una fără alta. Facultatea are misiunea de a pregăti medici stomatologi și viitori membri ai Asociației”, a declarat decanul.

„Președinția va veni cu propuneri privind modificarea cadrului normativ privind dezvoltarea și consolidarea sistemului sănătății publice în țara noastră, inclusiv segmentul Stomatologie”, a promis Corneliu Popovici, consilier prezidențial, invitat la inaugurarea forumului. Referitor la congres, consilierul a constatat că prezența oaspeților străini demonstrează aprecierea cercetărilor științifice realizate de Republica Moldova la nivel internațional, iar forumul are menirea nu doar de a găsi explicații medicale ale fenomenelor din domeniu, dar și de a identifica soluționarea multiaspectuală a acestora.

DSC_1411Deputatul Boris Golovin, medic stomatolog, a apreciat congresul drept „un eveniment de înaltă ținută științifică și un veritabil pol de competivitate la nivel regional și internațional. Evoluția cercetărilor din domeniu a rezolvat multe probleme din domeniul stomatologic actual. Viitorul îl sesizăm atât prin prisma noului concept medical, bazat pe prevenție şi medicină personalizată, cât și prin inovare și sustenabilitate”.

„Societatea stomatologilor din Republica Moldova se confruntă cu aceeași problemă – exodul masiv de cadre, fapt ce afectează calitatea serviciilor de asistență stomatologică populației”, a accentuat Valeriu Fala, vicepreședintele ASRM. În acest context, „realitatea zilei ne impune să creăm, în comun cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Guvernul și Parlamentul Republicii Moldova, instrumente concrete, strategii de reținere a tinerilor specialiști în țară, precum și crearea condițiilor bune de activitate, pentru a-i reîntoarce pe cei plecați”.

DSC_1398La Congresul naţional al stomatologilor au participat peste 300 de invitați din România, Rusia, Ucraina, SUA, Italia, Belarus, Belgia, Finlanda, Israel și Republica Moldova. Agenda lucrărilor științifice a inclus diverse probleme actuale ale stomatologiei, ortodonției, reabilitării estetice, proteticii dentare, implantologiei, chirurgiei orale și oro-maxilo-faciale, ce au fost abordate prin comunicări orale, work-shopuri, cursuri hands-one. Rezumatele lucrărilor științifice vor fi publicate într-o ediție specială a revistei „Medicina stomatologică”.

 


Comentarii