UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

Evaluarea externă a programelor de studii Medicină generală, Stomatologie și Farmacie la USMF „Nicolae Testemițanu”

miercuri, 13 iunie 2018

DSC_7378În perioada 13-15 iunie, la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” se desfășoară o vizită a comisiilor de evaluare externă ale Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC), în vederea acreditării programelor de studii superioare la Medicină generală, Stomatologie și Farmacie.

În cadrul ședinței de deschidere, rectorul Ion Ababii a prezentat comisiilor de evaluare o succintă informație despre instituția noastră și anume: scurt istoric, conceptul de instruire, numărul de studenții, profesori, limbile de studiu,  activitatea de cercetare și cea clinică, proiectele naționale și internaționale, baza tehnico-materială ș.a.

DSC_7329

„Un rol important în instruirea clinică îl are Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală, unde studenții, rezidenții, medicii cursanți au posibilitatea  de a lucra cu simulatoare de înaltă fidelitate și de a-și perfecționa abilitățile practice și de comunicare cu pacienții. Substanțial a evoluat procesul de evaluare a cunoștințelor și a manoperelor practice, care astăzi se realizează în 3 etape – test-controlul, atestarea deprinderilor practice și examenul oral. În acest sens, în 2016, a fost inaugurat Centrul de Evaluare Academică, care elimină factorul uman în evaluarea cunoștințelor studenților din anii I-III, asigurând obiectivitate și transparență. Această metodă de evaluare este foarte bine apreciată de mediciniști”, a subliniat academicianul Ababii.

Rectorul a menționat că universitatea noastră are 142 de acorduri de colaborare cu universităţi şi facultăţi de medicină, instituţii practice şi de cercetare, centre de sănătate publică din 23 de țări. Cadrul profesoral-didactic, studenţii şi rezidenţii beneficiază de mobilitate academică, ştiinţifică, profesională în cadrul programelor europene şi a proiectelor bilaterale, iar un loc aparte în activitatea de colaborare internațională îl ocupă cooperarea cu SUA.

„Un accent deosebit se pune pe calitatea studiilor și performanțele viitorilor medici, iar evaluările curente vor constitui încă un pas în dezvoltarea instituției noastre”, a declarat rectorul Ion Ababii.

DSC_7374La rândul său, Elena Petrov, vicepreședintele Consiliului de conducere ANACEC, a menționat că această evaluare este una foarte importantă și cu siguranță USMF „Nicolae Testemițanu” înregistrează rezultate foarte bune pe care evaluatorii le vor aprecia și le vor face de cunoscut atât intern, cât și extern, iar un punct forte deja vizibil este colaborarea internațională a Universității. „Noi suntem conștienți de statutul instituției, că este unica pe plan național care asigură formarea cadrelor în domeniul medicinei și farmaciei. Și ne bucură faptul că ați menționat că sunteți buni și totodată nu vă opriți doar aici, iar acest lucru este și misiunea noastră – împreună să tindem să fiți cei mai buni”, a menționat vicepreședintele.

La ședința de deschidere au participat reprezentanți ai Consiliului de dezvoltare strategică instituțională, prorectori, decani, șefi de subdiviziuni universitare.

Pe parcursul a trei zile de evaluare, experții vor avea interviuri cu reprezentanţii echipei manageriale, decanii, șefii de catedre, responsabilii pentru asigurarea calității la nivel de facultăți și coordonatorii programelor de studii superioare de licență, studenți și absolvenți. Totodată, membrii comisiilor de evaluare vor asista la ore și la examene.

Aceștia vor vizita sălile de curs, aulele și laboratoarele din blocurile didactice a Facultății de Farmacie, Centrul Stomatologic Universitar și Clinica Universitară Stomatologică, Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală, Biblioteca Ştiinţifică Medicală, Campusul studențesc (căminele, Complexul Sportiv Universitar) și alte obiective.

Mai multe fotografii vedeți pe: https://www.facebook.com/pg/usmf.md/photos/?tab=album&album_id=1854438044608607


Comentarii