UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

Finalizarea celui de-al doilea proiect moldo-chinez de fortificare a capacităților Centrului de Medicină Tradițională Chineză

joi, 11 ianuarie 2018

DSC_8400Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a organizat, în data 10 ianuarie, conferința de finalizare a celui de-al doilea proiect moldo-chinez de fortificare a capacităților Centrului de Medicină Tradițională Chineză.

În deschiderea manifestării, rectorul Ion Ababii a punctat principalele aspecte ale cooperării dintre Republica Moldova și Republica Populară Chineză și a vorbit despre inițierea și dezvoltarea celor două proiecte de colaborare moldo-chineză, datorită cărora a fost creat și dotat Centrul de Medicină Tradițională Chineză al instituției noastre. Academicianul Ababii a subliniat că experiența și cunoștințele acumulate la fondarea și dezvoltarea Centrului au servit la crearea Centrului Universitar de Reabilitare Medicală, iar colaborarea moldo-chineză este o oportunitate pentru universitatea noastră de a învăța și a aplica cele mai bune practici în dezvoltarea instituțională.

DSC_8516„Astăzi, transmitem alese cuvinte de mulţumire Guvernului Republicii Populare Chineze şi Ambasadei Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, care, pe parcursul ultimilor ani, au finanţat şi au gestionat foarte productiv procesul de reconstrucţie, renovare, dotare și fortificare a capacităților Centrului de Medicină Tradițională Chineză, asigurându-l cu echipe de specialişti calificați din China. Sincere mulțumiri exprimăm Universității de Medicină Chineză din Gansu pentru colaborare fructuoasă, precum și medicilor chinezi, în frunte cu profesorul Jin Jianjun, care, pe parcursul a doi ani, au acordat asistență medicală pacienților din Republica Moldova și au împărtășit cunoștințele și experiența lor în aplicarea metodelor tradiționale chineze”, a conchis rectorul Ion Ababii.

DSC_8469Excelența Sa Domnul Zhang Yinghong, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, a remarcat că țara noastră este un partener și un prieten fidel, și chiar dacă trece prin multe schimbări, poporul chinez îi este alături și o susține. Înaltul oficial a mulțumit Guvernului RM și Universității pentru suport în implementarea proiectelor moldo-chineze și echipei de medici chinezi care au activat pe parcursul proiectului în Republica Moldova și au realizat un transfer de cunoștințe și bune practici în medicina tradițională chineză specialiștilor de aici. „Avem încrederea că toți prietenii noștri, și toți cei care suntem aici, vom oferi suport și în continuare la dezvoltarea Centrului de Medicină Tradițională Chineză”, a încheiat Ambasadorul.

DSC_8485Cu un mesaj de gratitudine în adresa poporului și guvernului chinez a venit Mircea Buga, consilier principal de stat al prim-ministrului în domeniul ocrotirii sănătății și dezvoltării sociale, care a apreciat cooperarea între cele două țări, în special în domeniul sănătății. „Populația Republicii Moldova are nevoie de acces la servicii medicale calitative. În acest sens, Republica Populară Chineză vine cu un set de servicii care reprezintă chintesența istoriei milenare a medicinei tradiționale chineze și acest lucru se regăsește într-un proiect inedit, care promovează această ramură la noi în țară. Sperăm că această colaborare va continua, deoarece orice finalizare reprezintă un nou început pentru asigurarea continuității activității Centrului, dar și pentru implementarea noilor proiecte în medicină”, a menționat oficialul.

DSC_8529Prezent la manifestare, secretarul general de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Boris Gîlca, a subliniat că a avut onoarea să coordoneze acest proiect în calitate de consilier al fostului prim-ministru și al viceprim-ministrului pe probleme sociale. „Republica Populară Chineză este un partener strategic pentru Republica Moldova și ne mândrim de continuitatea activităților și parteneriatului pe diferite domenii, dar în special pe cel medical. Într-adevăr, medicina tradițională chineză este recunoscută la nivel mondial, și ne bucurăm că și populația Republicii Moldova poate beneficia de aceste avantaje de a se trata cu remedii naturiste”, a menționat Boris Gîlca. Oficialul a accentuat că Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale apreciază foarte mult acest parteneriat fructuos și a dat asigurări că acesta va continua.

DSC_8380Song Qi, prorector al Universității de Medicină Chineză Gansu, a vorbit despre debutul colaborării dintre cele două universități și despre experiența celor cinci specialiști chinezi care și-au desfășurat activitatea în cadrul Centrului de Medicină Tradițională Chineză al USMF „Nicolae Testemițanu” pe toată durata proiectului. În opinia prorectorului, specialiștii au consolidat parteneriatul dintre cele două instituții, au fortificat prietenia între două popoare, au promovat și au dezvoltat cultura medicinei tradiționale chineze în Republica Moldova. Totodată, oaspetele chinez și-a exprimat speranța că parteneriatul dintre cele două universități va continua și prin intermediul cercetărilor științifice și a mobilității academice.

DSC_8607Șefa Centrului de Medicină Tradițională Chineză al USMF „Nicolae Testemițanu” Victoria Șimon a prezentat rezultatele parteneriatului moldo-chinez prin intermediul celor două proiecte de dezvoltare și de fortificare a capacităților Centrului, care a fost dotat cu echipament medical, plante medicinale și mobilier medical. În ultimii doi ani, patru medici specialişti în medicină tradiţională chineză şi un traducător au prestat servicii medicale populaţiei şi au instruit medicii şi rezidenții autohtoni în domeniul acupuncturii, terapiei manuale, masajului Tui Na şi a fitoterapiei chineze. Alături de medicii chinezi, activează și specialişti autohtoni, care au efectuat stagii în centre similare din  China și și-au perfecționat abilităţile practice în acest domeniu. „Acordarea asistenței medicale prin aplicarea metodelor tradiționale de tratament s-a bucurat de succes în rândurile populației din Republica Moldova. Astfel, medicii specialiști chinezi și cei autohtoni, au prestat peste 30000 de proceduri și consultații în domeniul acupuncturii, terapiei manuale și fitoterapiei”, a menționat Victoria Șimon.

DSC_8537Victor Lăcustă, șeful Catedrei de medicină alternativă și complementară, a vorbit despre unele aspecte privind aplicarea medicinei tradiționale chineze în practica autohtonă în prevenirea și tratarea maladiilor.

La finalul conferinței a fost semnat un act de predare-primire prin care Guvernul Chinei a transmis materialele Centrului de Medicină Tradițională Chineză al USMF „Nicolae Testemițanu”, iar partenerilor și medicilor chinezi le-au fost înmânate diplome și medalii din partea Guvernului RM, a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și din partea Universității.

La eveniment au mai participat vicedirectorul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină Iurie Osoianu, reprezentanți ai USMF „Nicolae Testemițanu”, specialiști în medicină tradițională chineză și în reabilitare medicală, studenți, rezidenți și alți invitați. Din partea Republicii Populare Chineze au fost prezenți reprezentanți de la Ambasadă, o delegație de la instituția parteneră – Universitatea de Medicină Chineză Gansu – și alta de la Universitatea de Medicină Chineză Shanxi.

 

Centrul de Medicină Tradițională Chineză a fost creat în anul 2011, în baza Acordului de cooperare în domeniul economic şi tehnic dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Populare Chineze, în valoare de 5 milioane de yuani, semnat la 24 iulie 2002 și implementat de USMF „Nicolae Testemițanu”. Primul proiect a durat 2 ani şi 7 luni, timp în care Centrul a fost renovat şi au fost organizate servicii medicale în acest domeniu. Colaborarea cu partenerii din China a continuat, iar din 2014 a fost implementat cel de-al doilea proiect de cooperare tehnică cu privire la fortificarea capacităţilor Centrului de Medicină Tradițională Chineză, semnat la data de 30 iulie 2014. Conform acestui Acord, partea chineză a oferit un ajutor nerambursabil în suma de 4 700 000 yuani.

Centrul de Medicină Tradițională Chineză este primul centru de acest gen din regiunea Europei de Sud Est, susținut de Guvernul Republicii Populare Chineze și creat conform principiilor medicinei tradiționale chineze. Centrul are următoarele direcţii de activitate: acupunctura, terapia manuală, fitoterapia chineză și autohtonă, reabilitarea medicală.

Totodată Centrul de Medicină Tradiționala Chineză este și bază clinică de instruire și formare a medicilor rezidenți de la Catedra de medicină alternativă şi complementară şi de la Catedra de reabilitare medicală, medicină fizică și terapie manuală ale USMF „Nicolae Testemițanu”.

 


Comentarii