UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

Lecturile de iarnă – despre realizările și perspectivele din chirurgie

miercuri, 25 ianuarie 2017

DSC_0001În ultimii ani, chirurgia din Republica Moldova a evoluat într-o direcție pozitivă din perspectiva dezvoltării specialității după noile standarde. Totuși, în ceea ce privește intervențiile chirurgicale lucrurile progresează sau regresează în dependență de situația sistemului de sănătate din țară și de bolile cel mai frecvent întâlnite în rândul populației. Astfel, în chirurgia de urgență se remarcă o scădere a numărului de intervenții în apendicita acută, dar o creștere a intervențiilor vasculare, endocrine și a celor laparoscopice. Totodată, se atestă un deficit în ceea ce privește asigurarea sălilor de operații și a spitalelor cu utilajele și consumabilele necesare. Un impediment major este și lipsa specialiștilor în chirurgie – în unele raioane au rămas doar câte 2-3 chirurgi, care încearcă să facă față solicitărilor.

 

În acest context, chirurgii din Republica Moldova și-au dat întâlnire în cadrul Lecturilor de iarnă pentru a dezbate cele mai stringente probleme din domeniul pe care îl profesează zi de zi, dar și pentru a realiza un schimb de bune practici. La eveniment au participat atât specialiști din capitală, cât și din raioanele țării. Ediția din acest an a fost consacrată ilustrului chirurg Pavel Bîtcă, care a fost un reformator al chirurgiei vasculare și a tractului digestiv din RM.

 

Organizatorul Lecturilor de iarnă, Vladimir Hotineanu, profesor universitar la Catedra de chirurgie nr. 2, a fost cel care a dat start manifestărilor științifice. Profesorul a expus câteva file din biografia prof. Pavel Bîtcă, punctând cele mai importante realizări. Cu un elogiu în adresa regretatului chirurg a venit și academicianul Gheorghe Ghidirim, care a vorbit despre calitățile umane și profesionale ale învățătorului său, accentuând în special erudiția și polivalența profesională a Domniei Sale.    

 

DSC_0003Olga Cernețchi, prorector pentru asigurarea calității și integrării în învățământ al USMF „Nicolae Testemițanu”, a venit cu un cuvânt de salut pentru participanți și a menționat că Lecturile de iarnă reprezintă cea mai longevivă formă de educație medicală continuă la Universitatea noastră și este deosebită prin faptul că abordează atât aspectele științifice și practice, cât și cele didactice în patologiile chirurgicale. Prorectorul a ținut să sublinieze importanța educației medicale continue, de care ar trebui să beneficieze specialiștii la fiecare 5 ani, iar chirurgii o dată la doi ani. Aceasta reprezintă atât o necesitate, cât și o obligație stipulată în legislația Republicii Moldova.

 

Președintele Asociației Chirurgilor Nicolae Anestiadi din RM, Evghenii Guțu, șef catedră Chirurgie generală-semiologie nr. 3, a subliniat că medicina, și în special chirurgia, evoluează foarte rapid în ultima vreme. Iată de ce, Lecturile de iarnă reprezintă o platformă de abordare a celor mai recente metode de intervenție în chirurgie.

 

În acest an, Lecturile de iarnă au abordat trei subiecte principale: chirurgia vasculară, ulcerul gastro-duodenal și complicațiile postoperatorii în chirurgia abdominală. Manifestările științifice au debutat la 23 ianuarie curent, cu inaugurarea basoreliefului regretatului chirurg Pavel Bîtcă la Spitalul Clinic Republican, și vor dura până vineri, 27 ianuarie.  

 


Comentarii