UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

Nicolae Testemițanu comemorat la Orhei

sâmbătă, 6 mai 2017

DSC04906Una dintre acțiunile de come­mo­rare a ilustrului savant, medic și strateg în medicina națională – Nicolae Teste­mița­nu, inițiate de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, s-a desfășurat în data de 4 mai curent la Centrul de Sănă­tate Publică Or­hei.

 

În sala de festivități a dominat cu­loarea albă a halatelor lucră­to­ri­lor medicali de la instituțiile de profil din acest  oraș pitoresc, situat în inima cod­ri­lor, toți trăind același sentiment de mân­drie și respect față de marele înaintaș al nea­mu­lui.

 

Cu adresarea creștinească „Hristos a Înviat”, profesorul universitar Dumitru Tintiuc, șef al Cated­rei de medicină socială și management sanitar a USMF „Nicolae Testemițanu”, a salutat asistența și a des­chis manifestarea, consacrată Anului Nicolae Testemițanu. Ulterior, profesorul a menționat calităţile deosebite prin care s-a făcut remarcat marele Om și Medic, şi anume – gândirea statală şi strategică, şi patriotismul  prin care  a lăsat o brazdă adâncă în medi­cina moldavă, „iar datoria noastră este continuarea cauzei pentru care a militat și a acționat cu jertfire de sine ilustrul savant”.

 

DSC04908Tudor Golub, președintele Consiliului Raional Orhei, a apreciat inițiativa comunității univer­si­ta­re, susținută de orheeni, și a subliniat că, deși a trăit puțin, Ni­co­lae Testemițanu a reușit să crească o elită de intelectuali, în special medici, fapt ce nu trebuie uitat.

 

Un grup de tineri de la Colegiul de Medicină din localitate au prezentat publicului o serie  de cugetări „Barbații nea­mu­lui”, cu re­fe­rire la viața și activitatea regretatului Nicolae Testemițanu.

 

Despre „Omul anului” a vorbit și discipolul Tudor Grejdian, profesor uni­ver­sitar, Cated­ra de medicină socială și management sanitar, care a reiterat parcursul activității dascălului său, denumindu-l „luceafă­ru­l nostru în me­di­ci­nă”. Amintiri emo­țio­nan­te au depănat mai mulți discipoli, foști colegi, care i-au cunoscut căldura suf­le­tului şi tactul pedagogic. Drept con­­­firmare, vom expune mai jos unele gânduri ale participanților.

 

DSC04955Medicul Afanasie Leonti a remarcat că Nicolae Testemițanu a făcut din Institutul de Medicină o cetate, care nu va fi cucerită niciodată, iar succesorii sunt datori s-o apere prin fapte demne.

 

„Memoria neobositului reformator ne însuflețește să continuăm mo­der­ni­za­rea­ sis­te­­mului de sănătate pentru a presta servicii cât mai calitative pacienților”, a afirmat Elena Palanciuc, directorul ISMP Spitalul Raional Orhei.

 

Gândurile, faptele lui trebuie duse la bun sfârșit, deoarece ele sunt actuale și în ziua de astăzi, a de­cla­rat medicul Simion Cazacu.

Conferențiarul universitar Leonid Margine, orheean de baștină, a reiterat povața „să trăim fru­mos clipa, viața” – după cum ne-a în­demnat marele dascăl, care se distingea prin credința sa de militant pen­tru dreptate și propășire, acordând atenție asistenței medicale po­pu­­­lației din spațiul rural, la fel ca și celei din localitățile urbane.

 

DSC04985„A fost exemplu mai ales în procesul de selectare a viitorilor studenți, și-a permis chiar să viziteze unele școli, familii în preajma examenelor de admitere, văzând în tinerii aleși perspectiva cad­relor de medici de înaltă calificare”, a ținut să sublinieze conferențiarul Alexei Rusu.

 

Gazda manifestării, directorul IMSP Centrul de Sănătate Orhei, Iurie Lupacescu: „Adevărata ome­nie, manierele sale, atitudinea plină de respect față de cei din preajmă erau în același timp un dar și un merit. Ceea ce avem as­tăzi în asistența medicală se datorează în mare măsură îngerului nostru păzitor – Nicolae Teste­mițanu”.

 

Cei prezenți s-au arătat mulțumiți de această reuniune, deoarece aici au primit o mai mare motivație pentru a munci cu mai mare tragere de inimă și a nutri o dragoste permanentă față de nobila profesie, hărăzită de destin, așa cum îndemna regretatul profesor Nicolae Testemițanu – de a consacra puterea minții și a brațului cauzei de bine a poporului.

 

 


Comentarii