UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

Nicolae Testemițanu comemorat la Romănești

vineri, 2 iunie 2017

20170529_132353În contextul manifestărilor dedicate marelui înaintaș Nicolae Testemițanu se înscrie și întrunirea membrilor Catedrei de me­dicină socială și management sanitar Nicolae Testemițanu a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” cu lucrătorii medicali de la Ofi­ci­ul Medicilor de Familie din Romănești, subdiviziune a Centrului de Sănătate Strășeni.

 

Aceas­tă vizită se impune prin faptul că în localitatea respectivă regretatul Nicolae Testemițanu a pus pia­t­ra de temelie a primului ambulatoriu, care a servit și ca bază clinică pentru catedră, acesta fiind pri­­ma rândunică a sistemului de să­nătate în zonele rurale. Pe parcursul anilor clădirea s-a păstrat in­tactă, iar răposații Nicolae Testemițanu și consăteanul său Mihail Frecăuțanu, primul medic-șef al am­bulatoriului, au contribuit enorm la edificarea acestei instituției medicale.

 

20170529_132409În deschiderea evenimentului, Andrei Iațișin, șeful Centrului de Sănătate Strășeni, a salutat calduros oaspeții, menționând că pentru mulți dintre cei prezenți în sală este un moment nostalgic, deoarece au participat, ală­turi de Ni­co­lae Testemițanu, la construcția acestei clădiri acum trei decenii. „Întâlnirea de față este un bun prilej de a ne aminti de figura emblematică a medicinei naționale, care a pus îndesat umă­rul la rezolvarea pro­ble­melor stringente în asistența medicală, în acele timpuri. Ne mândrim că strada unde locuiește familia mea și a mai multor lucrători medicali poartă numele lui Nicolae Testemițanu”, a subliniat Andrei Iațișin.

 

20170529_155238După prezentările de rigoare s-au depănat amintiri despre dascălul, colegul și prietenul trecut în eternitate. „Omul anului”, astfel și-a intitulat comunicarea tradițională Tudor Grej­dean, profesor la Catedra de me­dicină socială și management sanitar „Nicolae Testemițanu”, care a punctat cele mai semnificative momente din itinerarul biografic, în te­mei cu re­fe­rire la viața și activitatea distinsului savant Nicolae Testemițanu.

 

„A fost o personalitate ne­or­di­na­ră, cu o com­pe­tență profesională extraordinară, corectitudine și talent organizatoric excepțional, sensibil și receptiv la pro­ble­me­le stringente în domeniu, insistent în implementarea a tot ce este nou  și util atât în sistemul în­vă­ță­mân­tului  superior medical, cât și în ocrotirea sănătății” – aceste gân­duri au fost exprimate de conferențiarul universitar Andrei Usatîi și Ion Pa­secinic, consultant principal la Cancelaria de Stat.

 

Alexandru Lavric, director al Muzeului Universității, a propus de a crea în cadrul Oficiului Me­di­ci­lor­ de Familie din Romănești o filială a Muzeului USMF „Ni­co­lae Testemițanu”, o relicvă, care își va ocupa locul meritat în tezaurul medicinei  autohtone, ce ar cuprinde un compartiment dedicat remarcabilului savant și profesor.  

 

20170529_160218„Suntem recunoscători pentru ideea de a ajusta serviciile medicale acordate populației de la sate la nivelul celor prestate în localitățile urbane. Am avut onoarea și fericirea sa-l cunosc pe acest mare Om de omenie, drag învățător, de la care am preluat multe lucruri ce-mi sunt de folos în activitatea co­tidiană. O să-l țin minte toată viața. Oameni înzestrați cu asemenea calități se întâlnesc foarte rar. Memoria lui va trăi în faptele noastre, vom continua prin acțiuni concrete realizarea cauzei pentru care a militat iscusitul stra­teg și reformator al sistemului de sănătate”, a declarat Nelea Oprea, medic de familie.

 

Spre finele întâlnirii profesorul Dumitru Tintiuc a mulțumit gazdei pentru os­pi­ta­litate și a lansat o invitație pentru proaspeții absolvenți ai școlii din localitate să opteze pentru Universitatea noastră și de a urma ceea ce a început distinsul Nicolae Testemițanu –  asigurarea satelor cu medici specialiști întru prestarea asistenței medicale de calitate.

 

 


Comentarii