UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

Nicolae Testemiţanu – figură proeminentă în istoria medicinei basarabene

miercuri, 29 martie 2017

dsc_1934Studenţii internaționali au adus un omagiu remarcabilului savant în cadrul evenimentului intitulat Nicolae Testemiţanu – figură proeminentă în istoria medicinei basarabene, organizat la 28 martie curent de Catedra de limba română și terminologie medicală a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova.

 

„A educat specialişti şi savanţi de mare anvergură în domeniul medicinei şi a rămas în memoria tuturor – omul cu simţul datoriei împlinite”, a menționat în deschiderea manifestării şeful catedrei Argentina Chiriac, subliniind că pentru întreaga comunitate academică, 2017 este un an cu o conotaţie deosebită, fiind dedicat ilustrului savant și profesor – Nicolae Testemiţanu.

 

Marcel Abraş, prorector pentru educație și probleme sociale, a menţionat că lumea medicală, şi în special, cea universitară, este profund marcată de această personalitate, deoarece este una dintre puţinele despre care se vorbeşte nu doar la aniversări, ci zi de zi. „Cu atâta dăruire a îmbinat în sine datoria, dragostea de neam, generozitatea şi perseverenţa, în acelaşi timp, original în abordări, consacrat muncii pe care o făcea, Domnia Sa a stabilit un prag de ambiţie şi tenacitate, pentru care noi suntem pur şi simplu obligaţi să-l atingem”, a spus prorectorul.

 

În amintirea distinsului savant, rând pe rând, studenţii alolingvi au desprins file din viaţa şi activitatea lui Nicolae Testemiţanu, venind cu cele mai alese gânduri, poezii şi cântece dedicate Domniei Sale.

 

DSC_1987Printre invitații de onoare la eveniment s-au regăsit academicienii Gheorghe Ghidirim și Gheorghe Paladi și profesorii universitari Dumitru Tintiuc şi Viorel Prisacari, care l-au cunoscut sau chiar au muncit alături de Nicolae Testemiţanu. Emoționante au fost momentele în care aceștia au împărtășit din amintirile legate de eminentul savant, rector, ministru al sănătății și profesor.

 

Academicianul Gheorghe Paladi a ţinut să sublinieze că „profesorul Testemiţanu a fost şi rămâne în istoria noastră ca un ilustru arhitector şi constructor al sistemului de ocrotire a sănătăţii în ţara noastră. Cu o viziune largă şi bine argumentată ştiinţific, reieşind din toate particularităţile şi necesităţile stringente ale sistemului național de sănătate din anii ‘60, Domnia Sa a reuşit să formeze conceptul dezvoltării sănătăţii populaţiei pentru a doua jumătate a sec. al XX-lea – începutul sec. XXI”.

 

Adresându-se studenților, academicianul Gheorghe Ghidirim a relatat că „tot ce avem noi astăzi în medicină, dar avem multe lucruri frumoase, totul se datorează lui Nicolae Testemițanu și acelora care au lucrat cu el alături. De la dânsul s-a început divizarea specialităților și dezvoltarea lor de mai departe, au apărut specialități noi, care înainte erau în umbră, dar erau foarte necesare pentru sănătatea populației”.

 

DSC_1940-300x200Fiind rector, ulterior ministru al sănătății, Domnia Sa a consolidat colectivul didactic al Institutului de Stat de Medicină din Chișinău, personal interesându-se de creșterea cadrelor medicale în toate specialitățile. Trimitea specialiștii, absolvenți ai ISMC, în cele mai prestigioase centre și instituții de cercetare din Moscova, Sankt Petersburg, Minsk, Kiev, de unde se întorceau cu grade științifice și cunoștințe noi, contribuind la dezvoltarea medicinei noastre.

 

La rândul său, profesorul universitar Viorel Prisacari, șef catedră Epidemiologie, a mărturisit că este profund sensibilizat de eveniment, în cadrul căruia au fost expuse atâtea amintiri frumoase: „Poate nu l-am cunoscut atât de bine ca acad. Gheorghe Ghidirim sau acad. Gheorghe Paladi, dar i-am cunoscut faptele care mă marchează până în ziua de azi, fiind un exemplu pentru fiecare dintre noi”.

 

Nicolae Testemițanu a făcut parte din „promoția de aur” din 1951, a doua promoție autohtonă, în care se regăsesc nume notorii din medicina moldavă, care vor rămâne mereu atât în istoria Universităţii noastre, cât şi în istoria întregii ţări, printre care: Gheorghe Paladi, Eugen Maloman, Pavel Bâtcă, Vasile Anestiadi, Diomid Gherman, Victor Ghețeul ș.a.

 

Menționăm că în contextul Anului Nicolae Testemițanu, între 27 și 31 martie curent, Catedra de limba română și terminologie medicală organizează un șir de activități consacrate ilustrului savant și profesor, rector și ministru al sănătății.

 

 


Comentarii