UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

Nicolae Testemiţanu – model între modele

sâmbătă, 1 aprilie 2017

dsc_2285În data de 31 martie curent, Catedra de limba română şi terminologie medicală a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” a încheiat săptămâna consacrată Anului Nicolae Testemiţanu, desfăşurând  o lecție tematică și desemnând câștigătorii celor două concursuri de poezie și de discursuri.

 

În cadrul lecției publice au participat studenţii autohtoni vorbitori de limba rusă şi de peste hotare. Tinerii au relatat despre viaţa și activitatea lui Nicolae Testemiţanu, evidențiind contribuţia și importanţa Domniei Sale în dezvoltarea învățământului superior medical și a sistemului național al sănătăţii.

 

Mediciniştii au expus şi fotografii ale ilustrului savant şi au prezentat un şir de interviuri cu personalităţi care l-au cunoscut personal, printre care: regretații academicieni Natalia Gheorghiu şi Diomid Gherman, profesorul Ion Marin, profesorii  universitari Constantin Eţco și Natalia Cherdevarenco.

 

În relatarea  Nataliei Gheorghiu, Nicolae Testemiţanu era descris ca un tânăr înalt, zvelt, cu ochi căprui, ageri, care asimila cu nesaţ tot ce vedea şi auzea. „Mă impresionau privirile pasionate şi dorinţa aprigă de a cunoaşte cât mai multe. Disciplinat, atent, totdeauna pregătit de seminare, mereu curios şi plin de bunătate omenească. Dacă nu cunoştea răspunsul la vreo întrebare, întreba de unde s-ar putea informa şi nu se limita doar la cele spuse de profesor, ci căuta informaţii suplimentare din ziare, reviste şi monografii. Era extrem de deschis cu oamenii simpli şi aceştia îi răspundeau cu aceeaşi monedă”.

 

La finalul lecţiei studenţii din public au fost îndemnați să răspundă la întrebări bazate pe descrierile şi povestirile prezentate de colegi, iar cei mai activi dintre ei  au fost premiaţi cu materiale marca USMF „Nicolae Testemiţanu” şi cărţi.  

 

Evenimentul s-a încheiat cu intonarea Imnului USMF „Nicolae Testemiţanu” pe versurile lui Grigore Vieru, dar şi cu îndemnul lui Nicolae Testemiţanu – „Grăbeşte-te să faci un bine!”.

 

***

În aceeași zi au fost desemnați și câștigătorii concursului de poezie Nicolae Testemițanu – ilustru savant și personalitate marcantă a medicinei autohtone și a celui de discursuri.

 

dsc_2309Tinerii au prezentat creațiile lor în fața unui juriu, constituit din membrii Catedrei de limba română și terminologie medicală, care au apreciat cele mai frumoase și bine argumentate dedicații eminentului profesor și manager al ocrotirii sănătății.

 

Tatiana Ciocan, studentă în anul VI, Sănătate publică, a fascinat juriul și publicul cu acrostihul Nicolae Testemițanu și s-a ales cu premiul I. Virginia Chiruțac, studentă în anul I, Facultatea de Medicină nr. 1, a participat la concurs cu două poezii profunde, clasându-se de asemenea pe locul I. Versurile originale ale mai multor mediciniste, printre care: Ștefania Vrânceanu; Natalia Olaru, anul IV, Facultatea de Medicină nr. 1; Mariana Grama; Elena Gheorghișenco, anul IV, Sănătate publică – s-au învrednicit de locul II.

 

La cel de-al doilea concurs, desfășurat cu genericul Discursul pe care medicul, savantul și marele patriot, Nicolae Testemițanu, l-ar fi adresat mediciniștilor,  Stanislav Grosu, secundar clinic, a obținut locul I pentru cel mai convingător mesaj, iar locul II le-a revenit studentelor din anul II, Facultatea de Medicină nr. 1 – Ana Pantea și Iana-Maria Covaliov. 

 

dsc_2292

Un colorit aparte l-a adus participarea a doi studenți internaționali din anul I, Sarjawi Sami de la Facultatea de Stomatologie și Skik Basher, Facultatea de Medicină nr. 2, originari din Israel, care au impresionat prin exprimarea în limba română  și emoțiile cu care au transmis mesajul.

 

În lucrările lor literare mediciniștii au evidențiat calitățile excepționale ale rectorului și ministrului sănătății Nicolae Testemițanu, spiritul analitic și inovator al ilustrului savant, carisma pedagogică a distinsului profesor, devotamentul și dăruirea de sine pentru țară și neam, dragostea și grija pentru oamenii simpli de la țară.

 

La final toți participanții la concursurile de creație au primit diplome și cărți din partea organizatorilor. Lucrările câștigătorilor, dar și crâmpeie reprezentative din mesajele studenților, vor fi publicate în paginile ziarului universitar Medicus, în publicațiile periodice „Literatura și arta” și „Făclia”.

 

Felicitări tuturor mediciniștilor pentru dedicație și curaj. Suntem siguri că Nicolae Testemițanu s-ar fi mândrit cu asemenea urmași.

 


Comentarii