UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

I-st Moldo-British International Neurosurgical Symposium

DEAR COLLEAGUES AND FRIENDS, It is our great pleasure to invite you on behalf of the Association of Neurosurgeons of Moldova to participate in the 1st Moldo-British Neurosurgical Symposium. It is going to be an important international event for Moldavian Neurosurgery, Spinal Surgery and Neurology, designed to meet the specific needs and interests of specialists [..]

În atenția salariaților USMF «Nicolae Testemițanu» încadrați în activitatea de «Învățămînt»

În conformitate cu bugetul Universității și planul de acordare a premiilor  aprobat de Senat (decizia nr.2/1 din 11.04.2013), prevederile Regulamentului privind condițiile de premiere și de acordare a ajutorului material, procesul-verbal nr.5 din 31 mai 2013 al ședinței Comisiei pentru acordarea ajutorului material și premiilor, în baza demersurilor prezentate de către fiecare conducător al subdiviziunii [..]