UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

În atenția salariaților USMF «Nicolae Testemițanu» încadrați în activitatea de «Învățămînt»

În conformitate cu bugetul Universității și planul de acordare a premiilor  aprobat de Senat (decizia nr.2/1 din 11.04.2013), prevederile Regulamentului privind condițiile de premiere și de acordare a ajutorului material, procesul-verbal nr.5 din 31 mai 2013 al ședinței Comisiei pentru acordarea ajutorului material și premiilor, în baza demersurilor prezentate de către fiecare conducător al subdiviziunii [..]