UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

Reacţia USMF „Nicolae Testemițanu” referitor la materialele difuzate în mass-media

miercuri, 5 decembrie 2018

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” își exprimă îngrijorarea că, în materialele reflectate în mass-media, în data de 3 și 4 decembrie 2018, privind dosarul „Licență care ucide”, fără probe concludente, s-a făcut referire la Republica Moldova, unde instituția noastră este unica care instruiește medici și farmaciști. Considerăm că acest fapt denigrează imaginea țării și a instituției noastre și dezinformează publicul.

Comunitatea universitară este indignată pentru faptul că instituțiile mass-media difuzează informații eronate privind implicarea Universității în anumite scheme frauduloase, fără a aduce dovezi în acest sens. Mai mult ca atât, autorii materialelor postează secvenţe video cu imagini ale Universității şi, nemijlocit, cu absolvenți și actuali studenți internaționali ai USMF „Nicolae Testemițanu”, care nu au nicio legătură cu dosarul dat, astfel fiind prejudiciată demnitatea acestora și, implicit, afectată imaginea instituţiei.

Ca urmare, mai mulţi studenţi israelieni, care apar în imagini, au declarat că au fost afectaţi direct, atât ei, cât şi rudele lor, la baştină, şi intenționează să se adreseze instanţelor judiciare pentru lezarea onoarei și a reputației.

În acest sens, venim cu solicitarea, în adresa colegilor jurnaliști, de a utiliza cu prudenţă imaginile ce vizează studenții și personalul USMF „Nicolae Testemițanu”, precum și infrastructura acesteia, când fac referire la dosarul în cauză sau la oricare altă situație. Îi îndemnăm să respecte Legea cu privire la datele cu caracter personal şi Codul deontologic al jurnalistului!

Precizăm că până la acest moment, instituția noastră nu a înregistrat nicio solicitare oficială din partea Statului Israel cu privire la confirmarea sau infirmarea veridicității actelor de studii eliberate de Universitate unor persoane implicate în cazul dat.

Totodată, informăm că pe marginea acestui caz s-a autosesizat Centrul Național Anticorupție, iar prin Ordinul comun (nr. 1781/1416 din 04.12.2018) al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, a fost instituită o comisie, care, în perioada 5-15 decembrie curent, va verifica corectitudinea organizării și desfășurării procesului de studii al studenților internaţionali la USMF „Nicolae Testemițanu”. Mai multe detalii găsiți în Ordin comun al ministerelor.

 


Comentarii