UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

Savantul Ştefan Plugaru ar fi împlinit astăzi 80 de ani

joi, 26 iulie 2018

001 (1)

Comunitatea academică a Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” îl omagiază astăzi, 26 iulie, pe savantul Ştefan Plugaru, care ar fi împlinit 80 de ani de la naștere.

Ştefan Plugaru s-a născut la 26 iulie 1938, în satul Bardar, județul Lăpușna, într-o familie de ţărani. Studiile medii le-a făcut în satul natal, iar în anul 1957 a absolvit Colegiul Pedagogic din oraşul Călăraşi. După îndeplinirea serviciului militar, în anul 1960 este înmatriculat la Institutul de Stat de Medicină din Chişinău (ISMC). A fost lider al sindicatelor studențești, iar între anii 1969 şi 1972 – preşedinte al Sindicatelor angajaţilor  ISMC.

În cariera sa a parcurs toate treptele caracteristice unui cadru didactic universitar. În perioada 1966-1993 a activat ca asistent, apoi ca lector superior și conferențiar universitar la Catedra de microbiologie, virusologie şi imunologie a Institutului.

În anul 1973 a susţinut cu succes teza de doctor în științe medicale. În perioada 1972-1975 a activat în calitate de prodecan al Facultăţii de Medicină Generală, funcție în care a acumulat experiență organizatorică și și-a dezvoltat abilitățile manageriale și didactice, ca ulterior să exercite funcția de decan al Facultăţii de Medicină Preventivă (1975-1988).

Decanul Ștefan Plugaru a contribuit la modernizarea procesului de studii, la reorganizarea facultăţii şi a cursurilor de profil igienic din cadrul Catedrei de igienă, a argumentat necesitatea stagiului absolvenţilor prin internatură, a continuat integrarea disciplinelor şi reprofilarea procesului didactic. S-a afirmat ca reformator al programelor de studii și a contribuit la completarea fondului bibliotecii universitare cu literatură didactică şi ştiinţifică în limba română.

În perioada 1988-1993 a deținut funcția de şef de studii la Catedra de microbiologie, virusologie şi imunologie. Ulterior, a fost numit director al Colegiului Republican de Medicină şi Farmacie, funcție pe care o deține până în 2002, continuând să activeze în calitate de conferențiar universitar la catedră.

În anul 2004 revine la USMF „Nicolae Testemițanu” ca şef al Catedrei de microbiologie, virusologie şi imunologie, participând activ la elaborarea programelor de studii pentru studenţi şi rezidenţi în conformitate cu cerințele Procesului de la Bologna și la organizarea activității Laboratorului de cercetare de pe lângă catedră.

Conferențiarul Ștefan Plugaru, în colaborare cu alți specialiști, a elaborat și a editat manuale, compendii şi ghiduri practice de microbiologie, acestea fiind utilizate şi în prezent de către mediciniști. Prelegerile Domniei Sale au fost un model de artă didactică şi ştiinţă aplicativă.

Pe parcursul anilor, a publicat peste 120 de lucrări ştiinţifice, inclusiv trei monografii. O dovadă a activităţii științifice este Medalia de Aur oferită  de Salonul de Invenţii din Iaşi.

Ştefan Plugaru a exercitat şi alte funcţii importante: microbiolog principal al Ministerului Sănătăţii al RM, membru al colegiului de redacţie al revistei „Sănătatea publică”, membru al Senatului și al Consiliului științific al USMF „Nicolae Testemițanu”, membru al Comisiei de atestare a microbiologilor și al Comisiei de probleme „Patologia infecțioasă” a Ministerului Sănătăţii, membru al Consiliului științific al Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă ș.a.

Pentru merite deosebite în activitatea multilaterală de savant și pedagog, în anul 1990 i-a fost conferit titlul de „Om Emerit al Republicii Moldova”, iar în 2005 a fost decorat cu ordinul „Gloria Muncii”.

Ștefan Plugaru s-a stins din viață la 29 noiembrie 2010.


Comentarii