UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

Școala de vară de gastroenterologie și hepatologie în Republica Moldova

miercuri, 21 iunie 2017

IMG_1596În premieră, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a organizat Școala de vară în gastroenterologie și hepatologie, eveniment consacrat Anului Nicolae Testemițanu.

Evenimentul a avut drept scop de a pune în discuție cele mai noi realizări în practica medicală ce ține de gastroenterologie și hepatologie. Astfel, în zilele de 16 și 17 iunie curent, au fost organizate cursuri de informare, educație, precum și de formare continuă în gastroenterologie și hepatologie bazate pe noile ghiduri și standarde medicale internaționale. Participanții au luat cunoștință de aspectele contemporane ale diagnosticului și managementului terapeutic al pacienților cu pancreatită cronică, gastropatie helicobacteriană, hepatită cronică virală, fibroză hepatica ș.a.

IMG_1535În cadrul evenimentului au fost revizuite criteriile noi (reactualizate pe plan internațional) de diagnostic și tratament în patologia intestinală, pancreatita cronică și infecția helicobacteriană gastrică. De asemenea, a fost argumentată tactica individualizată și personalizată în evaluarea și terapia pacienților hepatici.

Programul ştiinţifico-practic a trezit un mare interes pentru specialiștii gastroenterologi din întreaga țară, iar prezența experților a dat o pondere mai mare acestui eveniment. Prezentările au fost în format art-lecture, dezbateri, interactive, iar la final, cei mai activi participanți au fost premiați.

Școala de vară a fost organizată la o pensiune din Vadul lui Vodă, la ințiativa conferențiarului universitar Eugen Tcaciuc, dr. hab. șt. med., șef al Disciplinei de gastroenterologie a USMF Nicolae Testemițanu, în colaborare cu Asociația Medicală „Hepateg” din Republica Moldova.


Comentarii