UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

Se prevede o nouă colaborare cu Universitatea Jiliang din Hangzhou, China

marţi, 5 iunie 2018

P1100832Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova şi Universitatea Jiliang din Hangzhou, China, vor semna un acord interuniversitar de colaborare. Acest fapt a fost stabilit în cadrul unei vizite la Universitatea Jiliang din orașul Hangzhou, Republica Populară Chineză, a prorectorului pentru relații externe Evghenii Guțu și a Luciei Fișer, metodist, Departamentul Relații Externe și Integrare Europeană. Vizita a fost efectuată la invitaţia preşedintelui universităţii chineze, profesorul Song Mingshuncare, și s-a desfășurat în perioada 18-22 mai 2018.

Membrii delegaţiei noastre au vizitat campusul Universității Jiliang, Muzeul Universitar de Metrologie şi Centrul Inovaţional de Standardizare şi Management al Proprietăţii Intelectuale. De asemenea, ei au avut întrevederi cu reprezentanţii Facultăţii de Ştiințe Biologice şi ai Universităţii de Medicină Tradiţională Chineză din Shanghai, unde au discutat posibilităţi de colaborare academică şi de aderare la ISO-TC – structură internaţională de standardizare în domeniul medicinei tradiţionale chineze.

P1100720Delegaţia USMF „Nicolae Testemiţanu” a participat şi la Asambleea Generală a Alianţei Universităţilor pentru Standardizarea Educaţională şi Academică, şi la Summitul Asociaţiei (The BeltandRoad University Alliance for Standardization Education and Academics (BRUAS) General Assembly & The First BRUAS Summit Forum), unde a fost pusă în discuţie adoptarea Cărţii și a Declaraţiei BRUAS din Hangzhou, a Planului de lucru pentru perioada 2018-2020 ş.a.

Menționăm că Alianţa Universităţilor pentru Standardizarea Educaţională şi Academică este o organizație neguvernamentala, nonprofit, iar scopul acesteia este cooperarea academică în domeniul standardizării, precum și schimbul cultural între membri. În acest context, menționăm că USMF „Nicolae Testemiţanu” a aderat la BRUAS în luna martie a.c.


Comentarii