UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

Simpozion moldo-german: Viitorul medicinei respiratorii

marţi, 14 noiembrie 2017

DSC_5597În data de 14 noiembrie 2017, la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova s-a dat start lucrărilor simpozionului moldo-german cu genericul Viitorul medicinei respiratorii (The Future of Respiratory Medicine), organizat de instituția noastră în parteneriat cu Universitatea din Lübeck, Germania.

În deschiderea evenimentului, rectorul Ion Ababii a subliniat că experiența Germaniei rămâne absolut inedită pentru studenții și rezidenții noștri, făcând posibilă însușirea, dar și implementarea metodelor moderne de cercetare. „Am constatat cu satisfacție faptul că schimbul de opinii şi experienţă între diferite şcoli în domeniul pneumoftiziologiei a deschis noi orizonturi şi oportunităţi în soluţionarea problemelor stringente existente în țara noastră. A sporit calitatea asistenţei medicale acordate bolnavilor prin pregătirea specialiştilor de înaltă competență. Aceasta, la rândul său, contribuie la păstrarea imaginii şi valorificarea prestigiului Alma Mater”, a menționat academicianul Ion Ababii, exprimând gratitudine partenerilor germani.

DSC_5622Prezent la manifestare, șeful-adjunct al Ambasadei Republicii Federale al Germaniei în Republica Moldova Florian Zaiaț și-a exprimat admirația în ceea ce privește colaborarea frumoasă dintre profesorii germani și cei de la USMF „Nicolae Testemițanu”, menționând că acest transfer de cunoștințe și schimb de bune practici ne face în primul rând mai buni, mai uniți, iar aceasta este un prim pas în dezvoltarea medicinei respiratorii în țara noastră.

Cristoph Lange, şeful Clinicii de Boli Infecţioase şi al Centrului de Studii Clinice în domeniul Tuberculozei din Borstel, Germania, Doctor Honoris Causa al universității noastre, a remarcat că Proiectul Reach-4-Moldova a înregistrat succese în pregătirea specialiștilor în domeniul medicinei respiratorii, fortificarea capacităților de instruire și de cercetare și de satisfacere a necesităților vitale ale sistemului de sănătate din Republica Moldova.

DSC_5618Sofia Alexandru, directorul Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, a subliniat că acest forum științific are o semnificaţie deosebită pentru disciplinele din cadrul universității noastre. „Sunt convinsă că tot ce a întrunit acest proiect – instruiri, mobilități, schimb de experiență – a avut un impact semnificativ asupra sporirii profesionalismului medical din țara noastră”.

„Scopul de bază a proiectului a o fost axat în special pe fortificarea cooperării dintre cele două instituții în domeniul medicine respiratorii – Universitatea din Lubeck Germania și USMF „Nicolae Testemitanu”, cu ajutorul expertului principal al proiectului din partea partenerilor germani – profesorul Chritsoph Lange”, a menționat asistentul universitar Dumitru Chesov.

Pe parcursul a trei zile, specialiștii vor aborda subiecte despre starea curentă a sănătății respiratorii în Republica Moldova, cauzele creșterii incidenței și cinci cele mai răspândite maladii respiratorii: bronhopneumopatia obstructivă cronică (BPOC), cancerul pulmonar, infecția căilor respiratorii, astmul bronșic și tuberculoza.

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului Reach-4-Moldova, care se află în ultimul an de implementare și a ajuns la etapa de totalizare a activităților. Proiectul a avut drept scop facilitarea cooperării multilaterale dintre instituţiile partenere, în vederea perfecţionării medicinei respiratorii prin dezvoltarea curriculum-ului, schimbul de studenţi, transferul de cunoştinţe şi abilităţi practice, consolidarea capacităţilor de colaborare în cercetare. Astfel, în fiecare an, în țara noastră, au fost organizate și desfășurate 4 simpozioane științifice, dedicate diferitor aspecte ale medicinei respiratorii.

 

 

 


Comentarii