UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

USMF „Nicolae Testemițanu” are un sistem consolidat de calitate

vineri, 5 octombrie 2018

DSC_0002În zilele de 4 și 5 octombrie curent, la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova s-a desfășurat auditul extern de supraveghere privind funcționalitatea Sistemului de Management al Calității, conform cerințelor standardului internațional ISO 9001:2015, pe domeniul învățământului superior medical și farmaceutic, cercetare științifică și universitară și formarea continuă a medicilor și farmaciștilor.

Auditul a fost efectuat de o echipă de experți ai Companiei  de certificare „Certind” București, reprezentată de Vlad Gheorghița, auditor-șef, profesor la Facultatea de Medicină Veterinară a Universității de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” și Viorica Izbașa, specialist în managementul calității.

Potrivit Planului de audit, controlul s-a realizat cu scopul de a evalua modul în care sistemul de management al calității continuă să corespundă cerințelor standardului. De această dată, auditul extern de supraveghere s-a realizat la facultățile de Medicină nr. 1,  Stomatologie și Rezidențiat.

DSC_0006Olga Cernețchi, prorector pentru asigurarea calităţii şi integrării în învăţământ la USMF „Nicolae Testemițanu”, a informat că, pe parcursul ultimului an, au fost realizate nenumărate acțiuni în vederea menținerii și asigurării funcționalității sistemului de management al calității. Semnificativ este faptul că programele de studii superioare la Medicină, Stomatologie, Farmacie, Optometrie și Asistență medicală generală au fost acreditate de către comisiile de evaluare externă a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. O altă performanță înregistrată este certificarea Facultății de Stomatologie de către Consiliul Dentar din statul California, SUA. 

Grație parteneriatelor cu instituțiile de profil de peste hotare, preponderent cele din România, inclusiv a programului guvernului român „Românii de pretutindeni”, reprezentanții universității noastre au beneficiat de stagii și burse de specializare pe un termen de 6 luni în universitățile din Iași, București, Cluj-Napoca, Timișoara și altele. Bursele sunt stimulative, dar cel mai important este că includ cazarea.

DSC_0008Olga Iurco, șefa Departamenului Audit Intern al USMF „Nicolae Testemițanu”, a sugerat auditorilor externi că, în perspectivă, s-ar dori aplicarea standardului anticorupție. „În prezent, în țara noastră nicio instituție nu are prezentare pe acest standard, dar ar fi bine să-l avem din moment ce avem o Strategie națională anticorupție. În același timp costurile de implementare a acestui standard sunt mari pentru Universitate, doar dacă am avea un sprijin printr-un proiect din afară”, a sugerat Olga Iurco.

În susținerea acestei idei, auditorul-șef Vlad Gheorghița, a menționat că în acest sens ar fi necesar un proiect transfrontalier prin care s-ar putea accesa și fonduri europene pe acest segment. O experiență bună în acest sens o are Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași.

DSC_0005

 

În același timp expertul român a menționat că: „USMF Nicolae Testemițanu are un sistem consolidat de calitate, realizări considerabile pentru anul 2017-2018 și un colectiv unit, de înaltă calificare și ținută academică”.  

În final, conducerea Universității a adus mulțumiri echipei de auditori externi pentru misiunea realizată și recomandările de îmbunătățire a SMC instituțional.   


Comentarii