UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

USMF „Nicolae Testemiţanu” îndoliată

joi, 23 noiembrie 2017

Sablon_FunerarLa 22 noiembrie curent, la vârsta de 65 de ani, a încetat din viaţă Ion Lupan, profesor universitar, dr. hab. șt. med., decan al Facultății de Stomatologie, șef al Catedrei de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și ortodonție, specialist principal în stomatologie al Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei.

A fost un talentat savant și renumit chirurg pediatru, care și-a consacrat viața organizării serviciului de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică din Republica Moldova și a condus Secţia de chirurgie maxilo-facială a Spitalului Clinic Republican pentru Copii Emilian Coțaga timp de 35 de ani. Experimentatul pedagog și ilustrul manager Ion Lupan a organizat procesul de instruire a medicilor stomatologi și a contribuit la racordarea Facultății de Stomatologie la standardele internaționale. A fost preşedinte în exerciţiu al Asociaţiei Stomatologilor din Republica Moldova şi al Asociaţiei Chirurgilor Cranio-maxilo-faciali din RM.

Corpul neînsuflețit al profesorului va fi depus astăzi, 23 noiembrie, ora 17:00, în Biserica Sf. Irh. Nicolae din Chișinău (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 190), unde se va afla până mâine la ora 8:45.

Mitingul de doliu va avea loc vineri, 24 noiembrie, începând cu ora 10:00, în incinta Blocului didactic nr. 1 Leonid Cobîleanschi (str. Nicolae Testemițanu, 27).

Ion Lupan va fi înmormântat la Cimitirul Central din Chișinău (str. Alexei Mateevici, 11).

Prin trecerea în eternitate a profesorului Ion Lupan, comunitatea academică și cea medicală a pierdut un talentat pedagog şi iscusit chirurg oro-maxilo-facial, un model al responsabilităţii şi al profesionalismului, şi, nu în ultimul rând, un om excepţional, care s-a remarcat prin inteligență, onestitate, verticalitate, modestie, rafinament, empatie și respect în relațiile cu studenții, colegii, pacienții și cu cei care l-au cunoscut.

Universitatea de Stat de Me­­di­cină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” este îndoliată și exprimă  condoleanțe și sentimente de profundă compasiune familiei îndu­re­ra­t­e­. Vom păstra vie amintirea profesorului Ion Lupan, un om plin de viață, căruia i-a fost dragă lumea, familia, țara și Alma Mater, care va rămâne un exemplu demn de urmat pentru zeci de generații de medici stomatologi și pentru colegii săi de breaslă.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!  

 

Ion Lupan s-a născut la 19 ianuarie 1952, în satul Șestaci, raionul Rezina. În anul 1968 absolvă Şcoala Medie din satul natal, în 1970 – Co­legiul de Medicină din orașul Bălți, iar în 1975 absolvă cu menţiune Facultatea de Stomatologie a Institutului de Stat de Medicină din Chişinău.

În perioada 1975-1977 a fost profesor la Colegiul de Medicină şi medic stomatolog la Policlinica Sto­ma­to­lo­gică din Tiraspol. Între anii 1978 şi 1983 activează în cadrul Secţiei de chi­rur­gie maxilo-facială a Spitalului Clinic Republican, iar din 1983 este transferat la Spitalul Clinic Republican pentru Copii „Emilian Coțaga”, unde fondează şi organizează Secţia de chirurgie maxilo-facială, pe care a condus-o timp de 35 de ani.

În 1993 își începe activitatea în calitate de asistent la Universitatea de Stat de Medicină „Nicolae Testemițanu”. După o intensă activitate de cercetare, în 1993 susţine teza de doctor în științe medicale, ulterior, în 1997, i-a fost conferit titlul ştiinţifico-didactic de con­ferenţiar universitar la Catedra de stomatologie pediatrică. În 2004 susține teza de doctor habilitat în științe medicale la tema „Recuperarea medicală a copiilor cu malformaţii congenitale ale feţei”, iar la 18 iunie 2009 i se conferă titlul de profesor universitar la Catedra de chirurgie oro-maxilo-fa­cială pe­diatrică, pedodonție și ortodonție.

În 2007 a fost numit, apoi ales prin concurs, şef al Catedrei de chirurgie oro-maxilo-fa­cială pe­diatrică, pedodonție și ortodonție a USMF „Nicolae Teste­mi­ţa­n­u­”­, iar în 2009 devine decan al Facultăţii de Stomatologie şi preşedinte al Consiliului facultăţii. În anul 2016, Facultatea de Stomatologie, condusă de Ion Lupan, obține certificatul de acreditare internațională din partea Consiliului Dentar din statul California, SUA.

Rezultatele activității de cercetare a profesorului Ion Lupan se regăsesc în cca 160 de lucrări științifice și didactice, inclusiv două monografii, un manual şi două compendii,  10 brevete de invenții și 45 de certificate de inovator.

A fost conducător ştiinţific a șase com­pe­ti­tori, dintre care doi au susţinut tezele de doctor în științe medicale și doi – tezele de doctor habilitat, conducător la prima teză de mas­ter în managementul medical la specialitatea Stoma­to­lo­gie, recenzent oficial la susţinerea te­zelor de doctor, membru al Consiliului știinţific specializat.

Datorită abilităţilor manageriale şi profesionale excepţionale, Ion Lupan a fost preşedinte al Asociaţiei Stomatologilor din Republica Moldova şi al Aso­cia­ţiei Chirurgilor Cranio-Maxilo-Faciali din RM, membru al Asociaţiei Europene de Chirurgie Cranio-Maxi­lo­-Facială, al Asociaţiei Europene pentru Educație în Stomatologie şi al Federației Inter­naționale a Stomatologilor. Din anul 2006 a îndeplinit funcţia de specialist principal în stoma­to­logie al Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova şi de expert în problemele de sănătate al Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate. Din 2010 a fost președinte al Consiliului știinţific specializat. A fost fondator şi re­dac­tor-şef al re­vis­tei Medicina Stomatologică, membru al colegiilor de redac­ţie ale revistelor științifice „Curierul medical” și „Revista de Științe ale Sănătății din Republica Moldova” şi ale revistelor „Ortodonţie şi ortopedie dento-facială”, „Romanian Journal of Oral Rehabilitation”.

A participat intens la activitățile organizatorice ale Alma Mater în calitate de membru al Consiliului știinţific şi al Senatului USMF „Nico­lae Testemiţa­nu”. A fost membru al Asambleii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, iar anul curent a fost ales membru co­res­pondent al Academiei de Științe a Moldovei.

Pentru merite deosebite și activitate prodigioasă, a fost decorat cu medalia „Nicolae Testemiţanu” (2005), medalia „Dimitrie Cantemir” (2012) şi Ordinul „Gloria Muncii” (2016), Diplomă de apreciere a Cleft Lip and Palate Foundation (2000), Diplomă de gradul I a Guvernului Republicii Moldova (2009, 2015), Diploma de Onoare a Ministerului Educației și Cercetării al României (2016).

 

 

 


Comentarii