UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

Vitalie Beţişor – academician al AȘM, promotor al ortopediei contemporane

luni, 24 iulie 2017

Bețisor VitalieVitalie Beţişor s-a născut la 24 iulie 1937 în satul Cuhneşti, raionul Glodeni, într-o familie de intelectuali. În 1963 a absolvit Institutul de Stat de Medicină din Chişinău, după care face stagiul prin subordinatură la specialitatea Traumatologie și ortopedie. Ulterior, este repartizat pentru desfășurarea activității profesionale la Spitalul pentru invalizi din Saharna, iar peste puțin timp la cel din Leova în calitate de chirurg-traumatolog.

Începând cu anul 1965 îşi continuă studiile de doctorat la Institutul Central de Cercetări Științifice în domeniul Traumatologiei și Ortopediei al Ministerului Sănătății din URSS. În 1968 susţine teza de doctor în științe medicale la tema „Diformităţile postcombustionale ale mâinii şi degetelor şi tratamentul lor”. Ulterior, activează ca medic traumatolog la Spitalul Republican de Traumatologie şi Ortopedie din Chişinău, contribuind și la îmbunătățirea serviciilor medicale prestate populației.

În 1969 îşi începe activitatea didactică la Institutul de Stat de Medicină din Chişinău, consecutiv onorând funcţiile de asistent, conferențiar, profesor şi şef al Catedrei de ortopedie și traumatologie. În perioada 1984-1986 a fost conducător al practicii de producție în Institut, ulterior șef al Secției de doctorantură, aspirantură și ordinatură clinică.

Vitalie Bețișor a avut și un dar pedagogic de neegalat – prelegerile Domniei Sale deosebindu-se prin originalitate, logică, claritate și coerență în expunere, utilizând cele mai moderne şi eficiente mijloace tehnice. A îmbinat reuşit activitatea didactică şi organizatorică cu cea de medic şi de cercetător ştiinţific. În 1988 Vitalie Bețișor susţine teza de doctor habilitat în științe medicale, iar în 1989 devine Laureat al Premiului de Stat al RSSM în domeniul știinţei şi tehnicii. Doi ani mai târziu i se conferă titlul științifico-didactic de profesor universitar, iar în 1993 este ales membru corespondent al Academiei de Ştiințe a Moldovei.

Vitalie Bețișor a contribuit substanțial la elucidarea problemelor legate de traumatismele cranio-cerebrale grave asociate şi ale aparatului locomotor, tratamentul multiplelor fracturi ale membrelor şi consecinţele acestora. Preponderent, și-a consacrat timpul studierii profunde a politraumatismelor, contribuind la fondarea şi dezvoltarea microchirurgiei în Republica Moldova. În ultimii ani de viaţă a fost preocupat de problema artroplastiei și de endoprotezare, fiind autorul acestei tehnici chirurgicale.

A publicat peste 380 de lucrări ştiinţifice și didactice, inclusiv 3 monografii și 2 compendii. Majoritatea invenţiilor, realizate împreună cu colegii de la catedră, sunt implementate și astăzi, pe larg, în practica medicală.

Sub conducerea profesorului universitar Vitalie Beţişor au fost susţinute 108 teze de doctor în științe medicale şi o teză de doctor habilitat.

Pe lângă funcțiile deținute de-a lungul timpului, Vitalie Bețișor a fost și președinte al Asociației traumatologilor-ortopezi din Republica Moldova, președinte al Consiliului de experți al Ministerului Sănătății, vicepreședinte al Ligii medicilor din Moldova ș.a.

Profesorul universitar Vitalie Bețișor a fost un specialist de talie internaţională, eminent savant și om de o aleasă cumsecădenie. Pentru merite deosebite în domeniul educației, științei și practicii medicale a fost menționat cu mai multe distincții guvernamentale. În anul 1995 i s-a conferit titlul onorific de „Om Emerit”.

Vitalie Bețișor a plecat în eternitate la 22 mai 2005.

 


Comentarii