UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

Ziua internațională a femeilor și a fetelor din domeniul științei

sâmbătă, 11 februarie 2017

dsc_5386În data de 11 februarie, începând din 2016, în conformitate cu decizia ONU marcăm Ziua internațională a femeilor și a fetelor din domeniul științei (International Day of Women and Girls in Science). La baza acesteia a stat Adunarea Generală a ONU din 20 decembrie 2013, unde s-a adoptat o rezoluție privind „Știință, tehnologie și inovare pentru dezvoltare”, care a recunoscut accesul egal al femeilor și fetelor de toate vârstele la realizările și dezvoltarea științei, tehnologiei și inovării ca o garanție a egalității de gen în acest domeniu.

 

La 15 decembrie 2015, proiectul de rezoluție privind Ziua internațională a femeilor și a fetelor din domeniul științei a fost acceptat. Acest proiect a fost pregătit în prealabil, dezbătut și supus revizuirii de către reprezentanții  statelor membre ale ONU. În data de 22 decembrie 2015, la următoarea sesiune plenară a Adunării Generale a ONU, a fost adoptată rezoluția privind instituirea International Day of Women and Girls in Science, precum și selectarea zilei de 11 februarie pentru aceasta.

 

Scopul principal al rezoluției este de a realiza o schimbare calitativă în procesul de integrare a femeilor și a fetelor în știință. Experții în cercetare au identificat un anumit dezechilibru între bărbați și femei privind participarea în domeniul de cercetare. Rezoluția face un apel către toate țările să acorde atenție problemei existente, să determine motivele pentru care există dezechilibrul de gen în domeniul științei, tehnologiei și inovației, precum și să organizeze un program de activități pentru femei și fete în mediul de cercetare.

 

dsc_1148Celebrarea anuală a acestei zile este menită să atragă atenția asupra problemei participării femeilor în activitatea de cercetare, în special pentru a sărbători realizările în domeniul științei, tehnologiei și inovării, femeile și tinerele angajate în această sferă. Și, de asemenea – pentru a încerca prin toate mijloacele să asigure principiile egalității și pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare bazate pe gen în domeniul științei, și să încurajeze depunerea eforturilor pentru antrenarea tinerelor în progresul științific și a tehnologiilor inovatoare, garantându-le dreptul egal de a participa în activitatea de cercetare.

 

Ziua internațională a femeilor și a fetelor din domeniul științei a fost sărbătorită, în premieră, la 11 februarie 2016, și a fost marcată prin organizarea unui forum la sediul central al ONU. 

 

În acest context, aducem sincere felicitări tuturor doamnelor și tinerelor cercetătoare din cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” și le dorim sănătate, noi forțe creatoare și cât mai multe performanțe în activitatea de cercetare.


Comentarii