UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

Информация об университете

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” este o instituţie de învăţământ superior cu tradiţii de peste şapte decenii.

Зачисление

Прием в ПЗ ГУМФ осуществляется на конкурсной основе с целью отбора кандидатов согласно знаниям и навыкам.

Обучение

USMF oferă posibilitatea de formare universitară şi post universitară, precum şi instruirea prin secundariat clinic, doctorat, postdoctorat şi formare continuă.

Научные исследования

Universitatea încurajează procesul de cercetare și inovare prin intermediul conferințelor, proiectelor științifice și a tezelor de licență, masterat/doctorat.

Информация для студентов

Viaţa de student nu se rezumă doar la sălile de curs şi la holurile facultăţilor. Studenţii se pot implica în activităţi extracurriculare.

Стипендии, стажировки, гранты

Университет предлагает целый ряд возможностей для личного профессионального роста: университет дает возможность получать стипендии, стажировки, участвовать в различных проектах и мероприятиях.

Публикации

Urmăriți articolele publicate de către cadrele didactice din universitatea noastră și din universităţile partenere, dar şi lucrări ale studenţilor.

Галерея

Приглашаем познакомиться с ПЗ Государственным Университетом Медицины и Фармации им. Николае Тестемицану посредством фотографий.
 

События

Sep 30

„Respiratory and Critical Care Medicine” și „Infectious Diseases and Tuberculosis”: cursuri de instruire pentru studenți și rezidenți (Ro) În perioada 15-17 noiembrie 2017, la  Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală se...

Oct 05

Ceremonia de bun venit a studenţilor în anul II de la Filiera Universitară Francofonă (Ro) Studenții în anul II, Facultatea de Medicină nr. 1, care îşi fac studiile în limba franceză, su...

Oct 05

Conferinţa naţională de gastroenterologie şi hepatologie cu participare internaţională (Ro) Disciplina de gastroenterologie din cadrul Departamentului Medicină Internă a Universității de ...

Oct 10

Atelier de lucru în domeniul osteopatiei (Ro) În data de 10 octombrie 2017, la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemi...