UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 
Oct 11

Vizita delegației Asociației Medicale Germane

(Ro)

În data de 11 octombrie curent, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova va fi vizitată de o delegație a Asociației Medicale Germane, reprezentată de consilierii politici Domen Podnar și Steffen Zimmermann, Departamentul Relații Internaționale.

Vizita are drept scop documentarea privind structura sistemului educațional medical în Republica Moldova și rolul USMF „Nicolae Testemițanu” în acest sens, structura organizațiilor medicale profesionale din Republica Moldova și prezentarea modelului german, precum și modalitățile de înregistrare a membrilor organizațiilor de profil.