UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 
Nov 16

Sănătatea, Medicina și Bioetica în societatea contemporană

(Ro)

În data de 16 și 17 noiembrie 2018, va avea loc Conferința științifică internațională cu genericul „Sănătatea, Medicina și Bioetica în societatea contemporană: studii inter și pluridisciplinare”. Manifestarea este organizată de Catedra de filosofie și bioetică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, în parteneriat cu Centrul Național de Bioetică și Asociația pentru Filosofie din Republica Moldova în cadrul proiectului instituțional „Promovarea și implementarea practică a Bioeticii medicale în Republica Moldova”.  

Ședința de inaugurare a Conferinței va avea loc cu începere de la ora 10:30, în Sala de conferințe (205) a USMF „Nicolae Testemițanu”, Blocul didactic central (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165).

În cadrul evenimentului vor fi abordate subiecte actuale din diverse domenii ale științei și filosofiei ce relevă problemele sănătății umane în condițiile societății din prima jumătate a secolului al XXI-lea, caracterizată prin diverse și copleșitoare procese în toate sferele de activitate, ce plasează omenirea în fața unor noi provocări. Rapoartele vor fi prezentate la cele trei secții: Medicina și societatea între realizări și probleme presante; Cadrul spiritual și asigurarea calității vieții, bunăstării și siguranței în sănătate; Viața și sănătatea omului contemporan din perspectivă multidimensională.

La conferință vor participa specialiști de vază din țară și de peste hotare.