UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

Scutirea de plata taxei de studii a studenţilor

luni, 9 ianuarie 2017

Pentru studenţii din a. II-IV este valabil Regulamentul cu privire la condiţiile de ocupare a locurilor cu finanţare bugetară în USMF „Nicolae Testemiţanu”, aprobat prin Procesul-verbal nr. 2/5 din 15.04.2014 al şedinţei Senatului universitar (alin. 19 – scutirea parţială sau totală de plata taxei pentru studii a studenţilor vulnerabili/cu situaţia materială dificilă cu cea mai mare medie de concurs).

 

Pentru studenţii din a. V-VI, conform Regulamentului cu privire la scutirea de plata taxei de studii a studenţilor de învăţământ superior de stat înmatriculaţi pe bază de contract, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 125 din 15 februarie 2001, p. 3 şi p. 4, scutirea de plata taxei de studii se efectuează pentru  locurile disponibile cu finanţare de la bugetul de stat (în limita alocaţiilor bugetare),

  1. media notelor obţinute la sesiunea ordinară din semestrul de studii precedent nu este mai mică decât 8,0 (opt) puncte;

  2. venitul mediu lunar la un membru al familiei pe şase luni premergătoare lunii încheierii semestrului de studii să nu depăşească zece salarii minime.

Ca excepţie de scutirea de plata taxei de studii vor beneficia şi studenţii cu media notelor nu mai mică decât 7,0 (şapte) puncte în cazul în care:

a)   şi-au pierdut întreţinătorul (părinţii, tutorele);

c) venitul mediu lunar al unui membru al familiei nu depăşește cinci salarii minime pe şase luni premergătoare lunii încheierii semestrului de studii.

 

Persoanele interesate vor prezenta Cererea privind scutirea de plata taxei de studii, la care se va anexa:

1. Copia carnetului de note (ultima sesiune)

2. Certificatul privind componenţa familiei

3. Certificatul privind venitul mediu lunar al fiecărui membru al familiei. Dacă persoana nu este încadrată în câmpul muncii, acest fapt trebuie să fie confirmat. În cazul în care părinţii sunt pensionari sau invalizi se prezintă copia certificatului respectiv. Dacă sora sau fratele învaţă prin contract se prezintă o adeverinţă de la instituţia de învăţământ în care aceştia îşi fac studiile.

 

*  În cazul pierderii întreţinătorului (părinţii, tutorele) se prezintă copia certificatului de deces.

 

Studenții căsătoriți vor prezenta:

  1. Copia carnetului de note (ultima sesiune)

  2. Certificatul privind componenţa familiei

  3. Certificatul privind venitul mediu lunar al unui membru al familiei. Dacă persoana nu este încadrată în câmpul muncii, acest fapt trebuie să fie confirmat. Dacă soţul sau soţia învaţă prin contract se prezintă o adeverinţă de la instituţia de învăţământ.

  4. Copia certificatului de căsătorie

  5. Copia certificatului de naştere a copilului

 

*  Studenţii care au depus actele în august-septembrie 2016 pentru scutirea de taxă de studii în semestrul de primăvară vor prezenta cererea și copia carnetului de note (ultima sesiune).

 

Actele se depun la Departamentul Didactic (Blocul didactic central, bir. 216), în perioada 20 ianuarie-20 februarie 2017.

 


Comentarii