UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

Principalele acte normative, conform prevederilor cărora îşi desfăşoară activitatea Clinicile universitare:

  1. Hotărîrea Guvernului nr. 42 din 12 ianuarie 2006 „Cu privire la Clinica Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” , unde se aprobă Regulamentul Clinicii Universităţii (anexa nr.1) şi lista instituţiilor medico-sanitare şi medico-sociale în care activează clinici (catedre) ale USMF (anexa nr.2);
  2. Legea Ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995; 

    (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.34/373 din 22.06.1995);

  3. Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 - cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală;
  4. Legea nr. 263-VI din 27 octombrie 2005 - cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului;
  5. Legea nr. 264-XVI din 27 octombrie 2005 - cu privire la exercitarea profesiunii de medic;
  6. Ordin al Ministerului Sănătății RM nr. 162-p §5 din 28 noiembrie 2013 cu privire la recunoașterea și echivalarea actelor de studii postuniversitare la profilurile ”Medicină” și ”Farmacie” obținută în străinătate;
  7. ORDIN al Ministerului Sănătăţii RM nr. 33-p §1 din 18 martie 2014 Cu privire la completarea anexei nr. 2  al Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.162-P§5 din 28 decembrie 2013; 
  8. O R D I N nr. 27-p §9 din 01 martie 2010 a Ministerului Sănătăţii RM - cu privire la atestarea medicilor şi farmaciştilor.